CCVX voortentamen

De Centrale Commissies Voortentamen zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Universiteiten. Het behalen van het voortentamen is de meest gangbare toelatingseis voor HBO- en WO-opleidingen als geneeskunde, tandheelkunde, economische en technische opleidingen.

Erkenning universiteiten

De testimonia worden afgegeven namens de opleidingen die aangesloten zijn bij deze commissies. In de praktijk worden deze testimonium meestal door alle Nederlandse en Belgische Universiteiten erkend. Ook in Duitsland en Engeland wordt het testimonium meestal erkend.

Examenstof

Het CCVX voortentamen bevat geen practicum of mondeling. De leerstof wordt per vak uitgelegd op de website van de CCVX. Links naar de leerstoflijsten vind je ook hieronder op de website.

Het havo voortentamen

Het voortentamen kan via WisMon ook op havo-niveau worden afgelegd. De data en de locatie waar je het tentamen aflegt is hetzelfde als de vwo-tentamens. De aanmeldprocedure ontvang je na inschrijving van de cursus.

Erkenning hogescholen

De erkenning van certificaten is wat minder uniform geregeld dan bij universiteiten. Veel hogescholen hanteren hun eigen toelatingsprocedure, middels een eigen toelatingstoets of accepteren alleen het staatsexamen bij toelating. Echter steeds meer hbo opleidingen accepteren ook het havo voortentamen.

Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding waar je wilt gaan studeren of het CCVX havo testimonium wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel eigen verantwoordelijkheid.

Waar en wanneer

De voortentamens worden drie keer per jaar afgenomen op de Uithof in Utrecht. Dit is doorgaans eind april, juli en november/december. WisMon zorgt dat onze cursussen altijd aansluiten op deze tentamendata.

Aanmelden

De inschrijving verloopt via de CCVX zelf. De voortentamens worden apart van de cursus afgenomen door de CCVX en zijn niet inbegrepen bij het cursusgeld. De kosten zijn €91 die je voldoet via een automatisch incasso.

Uitslag

Je ontvangt je uitslag en een eventueel testimonium altijd per post.

Data en inschrijven

Het inschrijven voor het tentamen en uitgifte van de testimonia voor een CCVX voortentamen verloopt via het CCVX zelf en niet via WisMon. Leerlingen dienen zich hiervoor zélf in te schrijven. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 werkdagen voor de tentamenzitting. De kosten van het voortentamen zijn niet inbegrepen bij de cursusprijs.
Wiskunde A
 • Woensdag 19 april 2019
  13.30 - 16.30 uur
 • Maandag 22 juli 2019
  13:30 - 16:30 uur

 • Leerstoflijst VWO
 • Schrijf je hier in

Wiskunde B
 • Woensdag 19 april 2019
  13.30 - 16.30 uur
 • Maandag 22 juli 2019
  13:30 - 16:30 uur

 • Leerstoflijst VWO
 • Schrijf je hier in

Natuurkunde
 • Donderdag 25 april 2019
  13:30 - 16:30
 • Woensdag 17 juli 2019
  13:30 - 16:30

 • Leerstoflijst VWO
 • Schrijf je hier in.

Scheikunde
 • Maandag 15 april 2019
  13:30 - 16:30
 • Vrijdag 19 juli 2019
  13:30 - 16:30

 • Leerstoflijst VWO
 • Schrijf je hier in

Biologie
 • Dinsdag 23 april 2019
  13:30 - 16:30
 • Maandag 15 juli 2019
  13:30 - 16:30

 • Leerstoflijst VWO
 • Schrijf je hier in

Algemene voorwaarden CCVX .
Deze pagina is bedoeld als extra informatievoorziening vanuit WisMon en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. De informatie op www.ccvx.nl is altijd leidend.

FAQ

Voor alle vragen over het CCVX voortentamen kun je terecht bij het CCVX zelf. Kijk voor alle informatie op website van het CCVX of mail naar secretaris@ccvx.nl.
Het inschrijfformulier (via de CCVX website) dient volledig te worden ingevuld. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en geef je akkoord voor een automatische incasso voor de €91 voor de kosten van het tentamen. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging per e-mail.

48 uur voor start van het voortentamen ontvang je een oproep met informatie over de locatie en het tijdstip van het voortentamen.

De volledige informatie over inschrijving van een voortentamen vind je op de website van het ccvx
Bij inschrijving geef je akkoord voor een automatische incasso voor de €91, voor de kosten van het tentamen. Woon je in het buitenland, dan ontvang je altijd een factuur. De CCVX heeft de betaling gedelegeerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De incasso of het versturen van de factuur verloopt via het UMCU. Vragen over betalingen aan het UMCU kun je stellen aan het UMCU (betalingen-ccvx@umcutrecht.nl). Er kan enige tijd overheen gaan voordat de betaling van je rekening is afgeschreven. Soms vindt de afschrijving zelfs na de tentamendatum plaats.
Na aanmelding kan je je niet meer afmelden voor het voortentamen. Je bent uiteraard niet verplicht om te komen, maar de betalingsverplichting blijft wel staan.
Je ontvangt schriftelijk van de CCVX een testimonium per post. Er worden geen uitslagen per e-mail verstrekt.
De CCVX houdt bij het bekendmaken van de resultaten rekening met de landelijke deadlines, te weten 15 mei, 15 januari en 15 augustus.

Sommige opleidingen hanteren een eerdere deadline. Vaak is het mogelijk om enkele weken uitstel te krijgen voor het insturen van de behaalde testimonia. Neem hiervoor altijd contact op met de hogeschool/universiteit van je keuze. Zij kunnen je exact vertellen hoe dit werkt.

Meer informatie over de regels en selectie van de opleiding vind je op de website van Studiekeuze123
Het slagingspercentage van het CCVX wisselt, maar ligt een stuk lager dan bij de eindexamens. Het slagingspercentage van de leerlingen van WisMon ligt gemiddeld rond de 75-80%.
Het is mogelijk om extra tijd (een half uur) te krijgen voor het voortentamen. Dit kan bij kandidaten met bijv. dyslexie en kandidaten die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Je moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie website van de CCVX). Een verzoek voor extra tijd moet ten minste 10 werkdagen voor de datum van het voortentamen worden aangevraagd bij de secretaris van de CCVX. Stuur daarvoor een email naar secretaris@ccvx.nl samen met de relevante bewijsstukken.
Op de website van het CCVX kan je enkele voorbeeldtentamens vinden (zowel opgaven als uitwerkingen).
In de praktijk wordt het CCVX testimonium door bijna alle universiteiten erkend en steeds meer hbo opleidingen erkennen het havo voortentamen.

De faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG hanteert een eigen toelatingstoets voor wiskunde B. Zij erkennen het testimonium van de CCVX niet.

Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding waar je wilt gaan studeren of een certificaat wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel jouw eigen verantwoordelijkheid.
Dat hangt af van de omvang en het niveau van de leerstof die je eerder hebt gehad. Denk je over voldoende voorkennis te beschikken en is je vooropleiding niet bij de CCVX bekend als voldoende voor dat vak, dan zal je een afspraak moeten maken met een van de gecommitteerden van de CCVX. Er wordt dan een individueel onderzoek gestart via de afdeling van de opleiding/universiteit waar je je inschrijft. Kijk voor alle exacte informatie op website van het CCVX bij de FAQ.
Een deelcertificaat kan je behalen door te slagen voor een Staatsexamen. Hiermee kan je uiteindelijk een compleet havo-/ of vwo-diploma halen. Een testimonium die je krijgt na het slagen van een CCVX voortentamen is alleen bedoeld om aan nadere vooropleidings-/ toelatingseisen te voldoen.
Je kan er in principe vanuit gaan dat de huidige testimonia tot 2023 erkend zullen blijven. In verband met wijzigingen/hervormingen in de eindexamenprogramma’s kan er hierin later nog iets wijzigen. Heb je hierover vragen, dan raden we aan om dit te controleren bij de opleiding of de secretaris van het CCVX.
Ja, dat is mogelijk. Je kunt je voor een Engelstalig voortentamen via www.ccvx.nl inschrijven. Op deze website is ook Engelstalige informatie te vinden.
Als adres hanteert de CCVX het adres dat je hebt opgeven toen je je inschreef voor het voortentamen. Ga tijdens het voortentamen bij het controleren van de legitimatie na of dit adres (nog) juist is en ga ook na of je naam, voorletters, geboorteplaats en geboortedatum juist zijn. Geef eventuele wijzigingen ter plekke door aan de surveillant.
Nee, er zijn geen toelatingseisen wat betreft leeftijd of vooropleiding. De enige eis is dat je het inschrijfgeld betaalt.
Ja, dat kan. Je kan zo vaak mogelijk herkansen als nodig. Houdt er wel rekening mee dat je per tentamen inschrijfgeld moet betalen.

Inschrijven & Contact

Wil je meer informatie over onze cursussen? Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.