Ondersteuning rekenonderwijs

Wilt u uw leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de rekentoets? WisMon kan u hierbij met expertise en enthousiasme ondersteunen, van een volledig verzorgde rekentraining bij u op school tot het begeleiden van uw eigen rekenonderwijs.

Rekenonderwijs bij u op school

Rekenvaardigheden zoals rekenen met breuken, machten en exponenten vormen een rode draad door de bètavakken. Wanneer leerlingen deze vaardigheden onvoldoende beheersen kan dat problemen opleveren. Zowel bij de studievoortgang van de diverse exacte vakken, als bij het afleggen van de rekentoets die tegenwoordig onderdeel is van het centraal examen. Gelukkig kan dit struikelblok met de juiste training overwonnen worden: rekenen is namelijk bij uitstek een vaardigheid die baat heeft bij gestructureerde oefening. Het kan echter lastig zijn om dit in te passen bij uw vaak drukbezette docenten. Met name de verschillen tussen de leerlingen zijn moeilijk op te vangen met reguliere instructie. WisMon ondervangt dit door per leerling een plan op maat te maken. Zo helpen wij met expertise en enthousiasme alle leerlingen om op het gewenste rekenniveau te komen.

Onze werkwijze

Differentiatie

Voorafgaand aan het programma wordt van elke leerling het niveau bepaald door middel van een instaptoets. Vervolgens wordt er per leerling een plan op maat gemaakt. Zo focust de leerling alleen op de domeinen die hij/zij nog niet volledig beheerst en kan de docent inspelen op de wensen van de individuele leerling.

Vaardigheden

Naast het digitaal oefenen bevat elke bijeenkomst ook klassikale momenten. Deze momenten worden gebruikt om essentiële vaardigheden voor de rekentoets gezamenlijk te bespreken en te oefenen. Denk hierbij aan veelvoorkomende moeilijkheden zoals rekenen met BTW of het omrekenen van grootheden.

Persoonlijke begeleiding

WisMon biedt een sterke combinatie van een digitale leeromgeving en persoonlijke begeleiding. In de digitale omgeving oefenen de leerlingen voor het examen op hun eigen niveau en tempo. Met een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen en een begeleiding van 1 op 5 krijgt elke leerling de gewenste aandacht.

Examentraining

Aan het einde van het traject wordt er aandacht besteed aan examentraining. Hierbij oefenen de leerlingen binnen een omgeving gelijk aan die van de rekentoets. Zo ervaren ze hoe het is om achter de computer een toets te maken en raken ze gewend aan de vraagstelling.


Voorbeeldpakketten

WisMon biedt rekenondersteuning op maat, ter voorbereiding op het rekenexamen.
Hieronder vindt u drie voorbeelden van hoe een pakket eruit zou kunnen zien.
Bel of mail gerust voor meer informatie en de prijzen.


Resultaten pilot voortgezet onderwijs

In september 2016 zijn we, in samenwerking met het Sweelinck College in Amsterdam, gestart met een pilot voor het rekenonderwijs. In 10 lessen hebben we 26 leerlingen uit 4 vmbo-tl, die tweemaal een onvoldoende scoorden op de rekentoets, begeleid en voorbereid op het examen. En met succes! Van de 26 leerlingen zijn er 20 leerlingen geslaagd voor de rekentoets. In het schooljaar '17 - '18 zullen we deze rekencursus dan ook doorzetten op het Sweelinck College en willen we deze training graag uitbreiden naar andere scholen.

Zie hieronder de resultaten van deze geslaagde pilot.


Ervaringen

Contact

Wil je meer informatie? Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.