Onderzoekend&ontwerpend leren

Wil je leerlingen stimuleren om te leren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en creativiteit? Van een gastles onderzoekend en ontwerpend leren tot een op maat gemaakte cursus of training, met WisMon worden jouw leerlingen enthousiaste onderzoekers en ontwerpers.

Aan de slag met onderzoek

De huidige samenleving verandert door technologie en wetenschap. Vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, probleem oplossen en samenwerken, zijn daarom onmisbaar. Onderzoekend en ontwerpend leren is een lesmethode waarbij leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen door zelf op onderzoek uit te gaan of zelf een ontwerp te maken. De nieuwsgierigheid en creativiteit van de leerlingen vormt het uitgangspunt voor hun leerproces, waardoor zij de vakinhoud beter begrijpen en onthouden.

Bij WisMon bieden we trainingen en gastlessen aan om docenten en leerlingen kennis te laten maken met onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens de algemene training leer je meer over de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren en de praktische werkvormen die je daarbij kunt inzetten. We behandelen voorbeelden van lesmodules waarmee je direct aan de slag kunt en we laten je zien hoe je de methode kunt laten aansluiten op de bestaande leerlijnen. Daarnaast kan je ook verdiepende trainingen volgen waarbij je aan de slag gaat met een eigen casus in de praktijk: in onderbouw of bovenbouw, vakoverstijgend of vakspecifiek. Na afloop van de verdiepende trainingen bieden we persoonlijke begeleiding op school.

Ons aanbod

Docententraining

Introductie onderzoekend en ontwerpend leren
Hoe begeleid je onderzoekend en ontwerpend leren en hoe kun je dit laten aansluiten op het curriculum?

Wat komt er aan bod?
 • Kennismaken met de verschillende stappen van een onderzoekscyclus en ontwerpcyclus
 • Praktische handvatten om onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen in de klas
 • Aansluiting van de didactiek bij de bestaande leerlijnen
 • Voorbeelden van lesmodules uit de praktijk

Kosten
€750,- per dagdeel
Gastles

Kennismaken met wetenschap
Wat is wetenschap? En waarom hebben niet alle onderzoekers een labjas aan?

Wat komt er aan bod?
 • Introductie van de wetenschap: verwonderen en vragen stellen
 • Welke disciplines in de wetenschap bestaan er?
 • Onderzoeker aan het woord: wat komt er allemaal kijken bij onderzoek doen?
 • Zelf aan de slag met een wetenschappelijk onderzoekje

Kosten
€375,- per dagdeel
Docententraining

Verdieping O&O leren - vakspecifiek
Hoe begeleid je onderzoekjes en ontwerpprojecten in de onderbouw? Hoe in de bovenbouw? En hoe past dit in het curriculum van een specifiek vak? Trainingen zijn opgesplitst per vak.

Wat komt er aan bod?
 • Toepassing van onderzoekend en ontwerpend leren in de bèta vakken en aansluiting bij de vakspecifieke SLO kerndoelen
 • Voorbeeldtrajecten van onderzoekscycli en ontwerpcycli binnen het desbetreffende vak
 • Beoordelingsmodel: handvat voor het beoordelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden
 • Eigen casus in de praktijk: je ontwerpt een lessenreeks voor één gehele cyclus O&O
 • Begeleiding op school bij het implementeren van de eigen lessenreeks, met aansluitende terugkomdag
Kosten
3 dagdelen à €750,- per dagdeel
Gastles

Kennismaken met de technologie en ontwerpen
Hoe kun je oplossingen bedenken voor de wereld om ons heen? Hoe kun je creatieve ideeën vertalen naar tastbare technologische producten?


Wat komt er aan bod?

 • Introductie van technologieën om ons heen: welke problemen worden hiermee opgelost?

 • Creatief leren denken: maken van associaties en denken met een bochtje

 • Zelf aan de slag met een eigen ontwerp maken
Kosten
€375,- per dagdeel
Docententraining

Verdieping O&O leren - vakoverstijgend
Hoe kun je gezamenlijke onderzoeks- en ontwerpprojecten organiseren in de bèta sectie?

Wat komt er aan bod?
 • Voorbeeldthema’s waarin de verschillende bèta vakken samenkomen en toepassing van onderzoekend en ontwerpend leren binnen deze thema’s
 • Aansluiting van vakoverstijgende thema’s bij de vakspecifieke SLO kerndoelen
 • Praktische oplossingen voor struikelblokken bij het samenwerken tussen de bèta vakken
 • Eigen casus in de praktijk: in een team van bèta docenten van jouw school ontwerp je een een gezamelijk project (onderzoeken of ontwerpen)
 • Begeleiding op school bij het implementeren van het vakoverstijgende project, met aansluitende terugkomdag
Kosten
3 dagdelen à €750,- per dagdeel
Lessenreeks

Onderzoekend of ontwerpend leren
Binnen een bepaald thema leren leerlingen de verschillende stappen van een onderzoekscyclus of ontwerpcyclus doorlopen.


Wat komt er aan bod?

 • Confronteren en verkennen van het thema: vragen stellen
 • Onderzoek opzetten / ontwerp schetsen
 • Uitvoeren van een eigen onderzoek / ontwerp realiseren
 • Concluderen / testen en bijstellen
 • Presenteren
 • Verbreding en verdieping binnen het gekozen thema


Kosten
op aanvraag

Neuron e-blocks

Een leuke tool om onderzoekend leren te stimuleren bij leerlingen. Deze programmeerbare blokken met diverse sensoren zijn ideaal voor diverse projecten. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld een zelfwateringssysteem bouwen voor een plant of ze onderzoeken hoe het zenuw netwerk in elkaar zit.

TI-Nspire

Dataverzameling in de klas? Dat kan gewoon met de grafische rekenmachine. Met diverse beschikbare sensoren kunnen de leerlingen eenvoudig zelf metingen doen en daar meteen een grafiek en/of tabel bij maken en analyseren.

Meer weten?

Is er naast het standaard aanbod behoefte aan een verdiepende docententraining op maat of zijn jullie op zoek naar een specifieke gastles die bijvoorbeeld aansluit bij een thema of schoolvak? Neem contact op met WisMon voor de mogelijkheden.

Wil je ons in actie zien? Bezoek ons op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling!

Contact

Wil je meer informatie? Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.