<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wetenschap & Techniek

Training: aan de slag met wetenschap en techniek

In het kort

“Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven.” In het Techniekpact 2020 is daarom vastgesteld dat alle basisscholen vanaf 2020 wetenschap en techniek in de vaste kern van het curriculum moeten opnemen.

Een belangrijk onderdeel van wetenschap- en techniekonderwijs vormt de didactiek van onderzoekend en ontwerpend (en ondernemend) leren. Leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen vragen te stellen, zelf op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen te bedenken voor problemen die in de praktijk zijn gesignaleerd. Nieuwsgierigheid en creativiteit vormen daarbij het uitgangspunt van het leerproces.

Wismon/3Dkanjers heeft een bestendige aanpak ontwikkeld om Wetenschap & Techniek (W&T) een structurele plek te geven in het curriculum van het primair onderwijs. De aanpak bestaat uit drie stappen (modules) die de school met ons in 1 tot 1,5 jaar doorloopt. De W&T-Quickscan is hierbij het vertrekpunt.

Doelgroep

De training wordt schoolbreed gegeven en is daardoor geschikt voor po-leerkrachten van alle bouwen.

Niveau

Beginner / Gevorderd / Expert

Tijdens deze training krijg je:

  • De W&T-Quickscan om de huidige stand van zaken van het W&T-onderwijs bij jou op school te analyseren.
  • Een goed beeld van (de mogelijkheden van) onderzoekend en ontwerpend leren (OOL).
  • Aanvullende praktische handvatten in de vorm van werkvormen en werkbladen.
  • Tijd om met je (bouw)team lessen te maken gekoppeld aan methodes en thema’s die jullie op school gebruiken.
  • Praktische ervaring aan de hand van zelf gekozen cases (robotica, 3D-printen of virtual reality).
  • Een persoonlijke strippenkaart in module 3 voor coaching-on-the-job.

Praktische informatie

Locatie

Al onze trainingen kunnen zowel bij ons op locatie in Utrecht als bij jou op school worden georganiseerd. Hierbij houden we natuurlijk rekening met alle geldende maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Liever digitaal? Dat kan natuurlijk ook. Al onze trainingen zijn geschikt voor afstandsonderwijs en kunnen worden verzorgd via Microsoft Teams, Zoom of Google Meet. Wij bieden ook hybridevormen van leren aan waarbij een deel van de deelnemers bij ons op locatie de training volgt en een deel digitaal op afstand.

Interactie

Module 1 (training 1)

In de eerste bijeenkomst praten we met de leraren over de kern van wetenschap- en techniekonderwijs en reiken we inspirerende voorbeelden aan van lessen, werkvormen, activiteiten, thema’s en technologieën die gebruikt worden op andere scholen en een vast onderdeel kunnen zijn van het curriculum.

Module 1 (training 2)

Een belangrijk onderdeel van wetenschap- en techniekonderwijs is de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL). In deze tweede bijeenkomst bieden we leraren theoretische verdieping en praktische handvatten voor het doorlopen van de verschillende stappen van een onderzoeks- of ontwerpcyclus.

Module 1 (training 3)

Om te zorgen dat wetenschap en techniek een zo groot mogelijk draagvlak krijgt onder het schoolbestuur en het team staat deze derde bijeenkomst in het teken van ‘train-de-trainer’.

Module 2

Om leraren te laten ervaren hoe zij wetenschap en techniek kunnen inzetten in de praktijk, werken we in de tweede stap aan een specifieke casus. In onze aanpak is het mogelijk om met verschillende casussen aan de slag te gaan. Voorbeelden van casusonderwerpen zijn programmeren met robots, 3D-printen en virtual reality.

Module 3

Afhankelijk van de behoefte van de school zijn er verschillende modules voor praktijkbegeleiding waar de school gebruik van kan maken. Combinaties van deze modules zijn ook mogelijk.

Praktijkbegeleiding 1: Werksessies met de onder-, midden- en bovenbouw

Praktijkbegeleiding 2: Coaching-on-the-job

Tijdsduur

De training op school bestaat uit drie modules, elk met drie sessies van 2 – 2,5 uur per keer.

Kosten

Vraag een offerte bij ons aan.

Offerte

Wil je een offerte ontvangen? Laat het ons weten en je hoort van ons.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden of even sparren?

Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee.