<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

De nieuwe leerweg VMBO

De pilot Praktijkgerichte Programma’s is begonnen. Een mooie ontwikkeling voor VMBO leerlingen om praktijkgericht aan de slag te gaan binnen hun gekozen profiel.

Woensdag 13 januari was (online) de startbijeenkomst voor de Pilot Praktijkgerichte Programma’s in het kader van de Nieuwe Leerweg VMBO Gemengde leerweg en Theoretische leerweg (GL&TL). Naast de 36 huidige T&T (Technologie en Toepassing) pilotscholen starten honderd nieuwe scholen met deze pilot. De komende jaren krijgen dus 136 pilotscholen de mogelijkheid bij te dragen aan het doorontwikkelen van het praktijkgerichte programma.

Een fantastische ontwikkeling om alle leerlingen in het VMBO de kans te geven om praktijkgericht aan de slag te gaan binnen hun gekozen profiel. Door een praktijkgericht programma te volgen ontdekken leerlingen wat de verschillende werkvelden inhouden en geeft het meer inzicht waar ze in de toekomst willen werken (of juist niet). Het speelt daarnaast in op het ontwikkelen van praktische vaardigheden als zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren bij leerlingen.

De pilotscholen die hiermee aan de slag gaan worden hierbij onder meer ondersteund door de projectgroep scholing nieuwe leerweg VMBO van Stichting Platforms VMBO. Remco Liefting, manager en specialist innovatief onderwijs binnen WisMon, is lid van deze projectgroep. De projectgroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en geven van gepaste scholing aan de betrokken leerkrachten en schoolleiders rondom de thema’s:

  • Visie op de nieuwe leerweg (en specifiek het praktijkgerichte programma daarbinnen);
  • Ontwikkelen van een onderwijsprogramma;
  • De (veranderende) rol van de docent;
  • LOB;
  • Evalueren (formatief) en examineren (summatief) van het praktijkgerichte programma;
  • Samenwerking/netwerken met de omgeving (mbo, bedrijven, maatschappelijke instellingen).

Het ontwikkelen en invoeren van praktijkgerichte programma’s binnen de Gemengde en Theoretische leerweg zal zeker ook een bijdrage leveren aan het versterken en vernieuwen van technisch onderwijs met daarbij een duidelijk oog voor wat het bedrijfsleven of het MBO hierbij te bieden heeft.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Remco via remco@wismon.nl.

Leapo lesportaal

Wil jij jezelf én je leerlingen verder ontwikkelen op het gebied van robotica, programmeren, 3D-printen en/of W&T? Met ons online lesportaal Leapo helpen we je waar en wanneer jij dat wilt. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met cursussen voor jou als leerkracht en vele lesbrieven waarmee je direct aan de slag kunt.

Meer informatie

Scholing

Wil jij jezelf als leerkracht verder ontwikkelen en aan de slag met thema’s als robotica, VR of 3D-printen? Neem dan eens een kijkje bij ons scholingsaanbod.

Meer informatie