<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Stef: “Ik vind het mooi om het kwartje te zien vallen”

Zorgen dat mensen die een vak in hun pakket missen tóch de studie van hun keuze kunnen volgen. Dat is waar Stef, docent wiskunde, natuurkunde en scheikunde, het voor doet.

“Het belangrijkste is dat mijn lessen interactief zijn,” vertelt Stef. “Dit doe ik door proefjes of practica toe te voegen aan de les. Laten zien hoe inductie werkt, is zo’n practicum, waarbij we een balletje door een buis laten vallen. Je verwacht dat het balletje heel snel valt, maar dat gebeurt niet. Dit heeft te maken met het magnetisch veld dat wordt opgewekt in de buis. Dit remt de val van het balletje. Zo maak je een fenomeen als inductie inzichtelijk.”

Alle lessen van Stef hebben ongeveer dezelfde opbouw, maar elke groep is weer totaal anders. “Ik vind het leuk om te zien dat cursisten met veel meer kennis weggaan dan toen ze hier binnenkwamen. Er blijft altijd iets hangen en cursisten kunnen me zelfs verrassen met vragen waar ik niet direct het antwoord op weet. Dat zoek ik dan voor hen uit.”

Wat Stef aanspreekt aan lesgeven bij WisMon is dat hij de meeste tijd kan besteden aan de cursisten en de lesinhoud: “Het lesgeven op een middelbare school is leuk, maar de lessen zijn kort. Je hebt maar 1 uurtje en daarna gaan scholieren weer door naar de volgende les. Bij WisMon is er meer tijd om met cursisten aan de stof te werken. Daarnaast voer ik hier geen oudergesprekken en ben ik niet belast met administratieve zaken.

Ook heb je bij WisMon de vrijheid om zelf invulling te geven aan de lessen. Natuurlijk moet ik de benodigde lesstof behandelen, maar het is fijn dat ik niet een bepaald stramien moét afleggen, zolang de resultaten maar worden gehaald. Van een groep heb ik weleens een bos bloemen gekregen of achteraf een kaart. Heel mooi dat ze dat doen, maar daar doe ik het in principe niet voor. Voor mij is het al waardevol te zien dat cursisten de stof beter begrijpen, dat tijdens de cursus het kwartje is gevallen.”

Ze denken met je mee

Hoewel Stef als docent vooral voor de klas staat, is er wel voldoende contact met andere collega’s. “Met collega-docenten en mijn teamleider heb ik regelmatig contact over lesmateriaal of organisatorische zaken. We bespreken uitwerkingen van tentamens, maar hebben het ook over lesgeven in het algemeen en hoe je dat het beste vormgeeft.

Het meeste contact heeft Stef met zijn teamleider Saskia: “Maandelijks hebben we een gesprek over hoe het gaat. Dat gebeurt in een open sfeer, ik hoef niet op mijn woorden te passen. Zo heb ik weleens een periode gehad dat ik het wat zwaarder had bij de cursussen en stress ervaarde. Daar is men toen heel goed mee omgegaan door mij te ontlasten en de werkdruk te verminderen. Er werd echt gekeken: hoeveel taken heb je dan precies en waar kan het minder? Nog steeds wordt me af en toe nog gevraagd hoe het gaat en dat is fijn. Je kan ook te horen krijgen: ‘niet zeuren, je moet gewoon doorgaan’. Met als gevolg dat je uitvalt. Dat is bij WisMon niet zo, ze denken met je mee.”

Weten wat er speelt

Omdat Stef het belangrijk vindt dat elk team binnen WisMon een geluid laat horen, besloot hij om in de medezeggenschapsraad te gaan. “Voor het management is het ook belangrijk om te horen wat er speelt bij het personeel. Dat kun je met een enquête doen, maar makkelijker is het om iemand van de MR aan te spreken en direct contact te hebben.”

De MR is voor Stef een succes wanneer er echt naar het personeel wordt geluisterd en er iets wordt gedaan met de punten die zij als raad inbrengen. “Ik doe dit erbij voor een paar uur per maand en dat is goed te combineren. Ik hou zo een vinger aan de pols: wat willen werknemers en hoe geef ik dat weer terug aan het management? Dat vind ik interessant om mee bezig te zijn.”

Meer aandacht voor kwaliteit

Door de jaren heen is Stef zich steeds zelfverzekerder gaan voelen in het lesgeven. “Toen ik begon was het wel spannend, omdat het lesgeven anders is dan op een middelbare school. Studenten bij WisMon rekenen erop dat ik hen help hun toets te halen en daar lag dan ook mijn focus. Nu ik wat meer ervaring heb, besteed ik meer aandacht aan de details en dus de kwaliteit van de cursus; ik onderzoek hoe ik de stof beter kan aanbieden zoals bijvoorbeeld het toepassen van practica.

WisMon zelf is volgens Stef ook gegroeid als instituut. “Toen ik hier kwam waren we met tien mensen, nu met dertig. Toen wist ik wie iedereen was, dat heb ik nu iets minder. Maar de sfeer is er niet minder om geworden. Natuurlijk wil iedereen het best mogelijke resultaat, maar het gaat er niet om zoveel mogelijk euro’s binnen te halen. We groeien op een organische manier.”

Verhalen van andere collega's

Van STEM naar STEAM op het Novalis College

Lees verder

Digital Geletterdheid leerlijn & implementatie voor Hub Noord-Brabant

Lees verder

Het Zwinlokaal van de Toekomst laat leerlingen techniek beleven

Lees verder