<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

De toekomst van het onderwijs; een robot in elke klas?

Leren programmeren en om kunnen gaan met robots is niet alleen belangrijk voor leerlingen die later graag de ICT in willen. Ook in andere vakgebieden zijn de 21e-eeuwse vaardigheden die leerlingen ontwikkelen wanneer ze leren programmeren van belang. Betekent dit dan dat straks elke klas een of meerdere robots moet hebben?

3 redenen waarom een robot van toegevoegde waarde is in het onderwijs

Hoewel een robot een handig middel is om leerlingen vaardigheden als probleem oplossen, logisch redeneren en patronen herkennen te laten ontwikkelen, zijn robots uiteindelijk een middel en niet het doel. Uiteraard kun je de 21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen ook verbeteren door te programmeren zonder robots. De inzet van robots heeft echter een aantal grote voordelen:

  1. Robots werken enthousiasmerend en motiverend voor leerlingen.
  2. Leerlingen krijgen directe feedback bij het werken met robots; het programma werkt of het werkt niet.
  3. Robots stimuleren ‘trial and error’; leerlingen blijven proberen totdat het programma goed werkt.

Door programmeren te combineren met de inzet van een robot verhoog je dan ook het leerrendement bij leerlingen.

Een robot op de basisschool

In het primair onderwijs is het belangrijk dat de basis wordt gelegd voor de manier van denken rondom programmeren. Bijvoorbeeld door leerlingen met grafisch blokprogrammeren aan de slag te laten gaan. Wanneer ze vervolgens een robot hun programma zien uitvoeren, motiveert dat leerlingen enorm om nog meer uit te proberen en zo spelenderwijs te leren programmeren.

Computers en robots op de middelbare school

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen aan de slag met ingewikkeldere problemen en de stap zetten naar programmeren in een niet-grafische taal. Ook hierbij geldt: wanneer het programmeren niet alleen op een scherm op de computer plaatsvindt, zijn leerlingen veel enthousiaster, leren ze sneller en blijft de lesstof beter hangen.

Robots kunnen heel goed ingezet worden bij vakken als natuurkunde en biologie door sensoren in te zetten voor onderzoek. Je kunt ook denken aan het gebruiken van robots bij taal- en rekenvakken waarbij een menselijke robot leerlingen ondersteunt of de inzet van micro-controllers als de micro:bit bij techniek- en kunstvakken waarmee leerlingen werkende prototypes kunnen bouwen.

Een menselijke robot als assistent

Uiteindelijk kan bij elk vak, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, een robot worden ingezet. Welke robot het meest geschikt is, hangt af van de inhoud van het vak en de doelen die je met de roboticalessen wilt bereiken.

Wanneer je als school leraren echt wilt ontlasten, kun je denken aan de inzet van humanoids, oftewel menselijke robots. Een humanoid kan worden ingezet als onderwijsassistent, bijvoorbeeld door bepaalde vragen te beantwoorden wanneer de leraar ergens anders in de klas bezig is. Vind je deze stap te groot dan is de aanschaf van niet-menselijke onderwijsrobots echter ook een prima begin.

Enthousiast geworden over dit onderwerp?

En wil jij je als leraar verder ontwikkelen? Dat kan! Het Leapo-lesportaal en ons scholingsaanbod zijn er om jou verder te helpen.

Naar het lesportaal Bekijk het scholingsaanbod

Leapo: een online lesportaal

Wil jij jezelf én je leerlingen verder ontwikkelen op het gebied van robotica, programmeren, 3D-printen en/of W&T? Met ons online lesportaal Leapo helpen we je waar en wanneer jij dat wilt. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met cursussen speciaal voor leraren van het primair en voortgezet onderwijs en vele lesbrieven waarmee je direct aan de slag kunt.

Meer informatie

Scholing

Ben je leraar en wil je je verder ontwikkelen en aan de slag met thema’s als robotica, VR of 3D-printen? Neem dan eens een kijkje bij ons scholingsaanbod.

Meer informatie