<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Robots inzetten voor aanleren 21e-eeuwse vaardigheden

Zo zet je robots in voor het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden

Een onderwijsrobot is enorm handig als je leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden wilt laten ontwikkelen. Denk daarbij aan problemen oplossen, logisch redeneren en patronen herkennen. Toch zijn robots uiteindelijk een middel en niet het doel.

Uiteraard kun je deze vaardigheden van leerlingen ook verbeteren door te programmeren zonder robots. De inzet van onderwijsrobots heeft echter een aantal grote voordelen:

  1. Robots werken enthousiasmerend en motiverend voor leerlingen.
  2. Leerlingen krijgen directe feedback bij het werken met robots; het programma werkt of het werkt niet.
  3. Robots stimuleren ‘trial and error’; leerlingen blijven proberen totdat het programma goed werkt.

Door programmeren te combineren met het gebruik van een robot verhoog je dus het leerrendement bij leerlingen.

Robot in de klas

Een onderwijsrobot op de basisschool

In het primair onderwijs is het belangrijk dat de basis wordt gelegd voor de manier van denken rondom programmeren. Bijvoorbeeld door leerlingen met grafisch blokprogrammeren aan de slag te laten gaan. Wanneer ze vervolgens een robot hun programma zien uitvoeren, motiveert dat leerlingen enorm. Ze proberen nog meer uit leren zo spelenderwijs programmeren.

Computers en robots op de middelbare school voor 21e-eeuwse vaardigheden

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen aan de slag met ingewikkeldere problemen. Ze zetten zelfs de stap naar programmeren in een niet-grafische taal. Ook hierbij geldt: wanneer het programmeren niet alleen op een scherm op de computer plaatsvindt, zijn leerlingen veel enthousiaster. Daardoor leren ze sneller en blijft de lesstof beter hangen.

Robots kunnen heel goed ingezet worden bij vakken als natuurkunde en biologie. Leerlingen werken bijvoorbeeld met sensoren in een onderzoek.  Ook bij taal- en rekenvakken zijn robots een mooie extra toevoeging. Denk maar aan een menselijke robot die leerlingen ondersteunt. Of de inzet van micro-controllers, zoals de micro:bit, bij techniek- en kunstvakken. Leerlingen bouwen daarmee zelf werkende prototypes.

De vaardigheden die kinderen krijgen door hun werk met robots blijven niet beperkt tot een specifiek vak. Leerlingen gaan juist aan de slag met een flinke hoeveelheid 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, computational thinking en problemen oplossen

Een menselijke robot als assistent

Uiteindelijk kan bij elk vak, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, een onderwijsrobot worden ingezet. Welke robot het meest geschikt is, hangt af van de inhoud van het vak en de doelen die je met de roboticalessen wilt bereiken.

Wanneer je als school leraren echt wilt ontlasten, kun je denken aan de inzet van humanoids, oftewel menselijke robots. Een humanoid kan worden ingezet als onderwijsassistent. Hij beantwoordt bijvoorbeeld bepaalde vragen wanneer de leraar ergens anders in de klas bezig is.

Als je deze stap te groot vindt, is de aanschaf van niet-menselijke onderwijsrobots echter ook een prima begin.

 

Enthousiast geworden over dit onderwerp?

En wil jij je als leraar verder ontwikkelen? Dat kan! Het Leapo-lesportaal en ons scholingsaanbod zijn er om jou verder te helpen.

Naar het lesportaal Bekijk het scholingsaanbod

Leapo: een online lesportaal

Wil jij jezelf én je leerlingen verder ontwikkelen op het gebied van robotica, programmeren, 3D-printen en/of W&T? Met ons online lesportaal Leapo helpen we je waar en wanneer jij dat wilt. Je vindt er uitgewerkte leerlijnen met cursussen speciaal voor leraren van het primair en voortgezet onderwijs en vele lesbrieven waarmee je direct aan de slag kunt.

Meer informatie

Scholing

Ben je leraar en wil je je verder ontwikkelen en aan de slag met thema’s als robotica, VR of 3D-printen? Neem dan eens een kijkje bij ons scholingsaanbod.

Meer informatie