<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

W&T in Nederland

De ervaring van: PCBO Tytsjerksteradiel

“Begin bij de visie en zorg dat wát je doet een definitieve plek krijgt in het aanbod voor kinderen.”

Adelien Buruma

PCBO Tytsjerksteradiel

Friesland biedt leerlingen het onderwijs van morgen

Net zoals Amsterdam is ook Friesland voortvarend van start gegaan met een grootschalig project gericht op Wetenschap & Techniek in het (basis)onderwijs.
Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel een 3D-printer mogen aanschaffen, ten behoeve van het project W&T Friesland waar Onderzoekend & Ontwerpend leren centraal staat. WisMon helpt de scholen W&T te integreren in hun dagelijkse onderwijs en zorgt dat dit past binnen de visie van de school, gekoppeld aan hun lesmethodes en thema’s.

We hebben ze een aantal vragen gesteld.

 1. Wat was voor jullie de aanleiding om het W&T Friesland-project bij jullie scholen onder de aandacht te brengen?
  De ontwikkelingen in Wetenschap & Techniek gaan erg snel. Het is belangrijk dat leerkrachten hierin meegenomen worden en dat zij hulp krijgen bij de implementatie van Onderzoekend & Ontwerpend leren, als een didactische aanpak van Wetenschap & Techniek. WisMon biedt een mooi compleet pakket van visievorming, scholing en implementatie van lessen in de groep.
 2. Hoe hebben jullie het aangepakt?
  We hebben de scholen binnen onze stichting geïnformeerd over dit complete pakket en zij konden zich vrijwillig aanmelden. Omdat Wetenschep & Techniek  en programmeren speerpunten zijn in ons strategisch perspectief, staat het bij alle scholen in de school( jaar-)plannen. En WisMon biedt een mooie manier om er direct mee aan de slag te gaan.
 3. Waar in het traject zitten jullie scholen nu?
  Het W&T project bestaat uit drie modules. Waarbij module 1 de basis van W&T is, module 2 de gekozen casus en 3 coaching on the job. Op dit moment starten we met module 2, W&T in de klas, met de 3D-printer als inspirator.
 4. Hebben jullie nog tips voor scholen die W&T ook een vaste plek willen geven in hun curriculum?
  Begin bij de visie en zorg dat wát je doet een definitieve plek krijgt in het aanbod voor kinderen. Start samen met leerkrachten die affiniteit hebben met W&T (en in ons geval programmeren). Zij kunnen inspirator zijn en de anderen coachen. Je kunt ook werken met vak-leerkrachten, maar zorg dat je hier een weloverwogen keuze in maakt.
 5. Wat is jullie stip op de horizon als het gaat om Wetenschap & Techniek binnen jullie stichting?
  W&T moet een vaste plek hebben in het aanbod voor leerlingen, incl. een leerlijn programmeren. We zijn goed op weg, de scholen staan nu voor de keuze: pakt iedere leerkracht dit zelfstandig op met zijn/haar klas, of kiezen we voor vakdocenten?
 6. Wat is je ervaring met WisMon en de aanpak rondom het project?
  Adequaat, korte lijnen, kundig.

Subsidies

Wil je met jouw school ook meedoen in een subsidietraject? Onze collega Marcella denkt graag met je mee. Mailen mag naar marcella@wismon.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over W&T in in het onderwijs en ben je benieuwd hoe WisMon jou kan helpen? Neem contact met ons op.

Andere thema's

Met ons team van deskundigen helpen we scholen op diverse manieren met de ontwikkeling van (innovatief) onderwijs. Benieuwd naar andere thema’s?