<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Vergelijkingen: hoe los je ze op?

Vergelijkingen vind je overal om je heen. Een voorbeeld is de vergelijking die wordt gebruikt om euro’s om te rekenen naar dollars. In deze blog leer je hoe je vergelijkingen gebruikt en oplost.

In een vergelijking worden twee termen aan elkaar gelijk gesteld. Een vergelijking kan opgelost worden door de waarde van de onbekende letter uit te rekenen. De functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uit te rekenen hoeveel graden Celsius (C) overeenkomt met een temperatuur in Fahrenheit (F) van . Lees verder hoe je deze vergelijking oplost!

Wat is een vergelijking?

In een vergelijking worden het linker- en rechterlid gelijkgesteld door het -teken. Dat betekent dat de termen links gelijk moeten zijn aan de termen rechts. De oplossing geeft aan voor welke waarde van de onbekende letter (in de meeste gevallen x) het linker- en rechterlid gelijk zijn aan elkaar. De bekendste vergelijking is de lineaire vergelijking en dat is een vergelijking zonder kwadraten of wortels. Dit wordt ook wel een eerstegraads vergelijking genoemd.

Een voorbeeld:

Dit is een vergelijking waarbij links van het =-teken staat en rechts van het -teken staat. Dit is een lineaire vergelijking. De term links van het -teken kun je tekenen in een grafiek . Zie de figuur. Je kunt de waarden van en ook in een tabel zetten. In de tabel lees je af dat voor een waarde van , gelijk is aan 11. De oplossing van de vergelijking is dus .

Grafiek vergelijkingen

Grafiek van

Tabel vergelijkingen

Tabel bij functie

Er bestaan nog veel meer andere soorten vergelijkingen, zoals de kwadratische vergelijking. Dit wordt ook wel een tweedegraads vergelijking genoemd. Een kwadratische vergelijking bevat een . Andere soorten vergelijkingen zijn:

 • wortelvergelijkingen
 • exponentiële vergelijkingen
 • logaritmische vergelijkingen
 • Gebroken vergelijkingen

Hoe los je een vergelijking op?

Voor het oplossen van lineaire vergelijkingen volg je 3 stappen. Zie de volgende twee voorbeelden:

 

Voorbeeld 1: 

Stap 1: werk zo nodig de haakjes en breuken weg.

Stap 2: breng alles met een letter naar links, en alle getallen naar rechts.

            bij beide termen)

Stap 3: deel door het getal dat voor de onbekende staat.

              bij beide termen)

 

Voorbeeld 2:

Stap 1: werk zo nodig de haakjes en breuken weg.

Stap 2: breng alles met een letter naar links, en alle getallen naar rechts.

           bij beide termen)

Stap 3: deel door het getal dat voor de onbekende staat.

            bij beide termen)

Tip

Je kan een vergelijking herkennen aan het -teken en één of meerdere onbekenden zoals of een andere letter. Opgaven bevatten vaak de volgende woorden:

 • Bereken of
 • Los op
 • Vind de onbekende

Voorbeeldopgaven

Staafdiagram vergelijkingen voorbeeld

Basis

Los de vergelijking op.

Uitwerking

 

Staafdiagram vergelijkingen

Gevorderd

De temperatuur van een kop koffie koelt af volgens de volgende formule:

Hierbij is T de temperatuur in graden Celsius en t de tijd in minuten.

 1. Daan drinkt zijn koffie na 3 minuten. Bereken de temperatuur van de koffie.
 2. De koffie heeft een temperatuur van 70 graden Celsius. Bereken hoe lang de koffie al staat af te koelen.
 3. De koffie is afgekoeld naar kamertemperatuur (20 ⁰C). Bereken hoe lang dat minimaal geduurd heeft in minuten en seconden nauwkeurig.
Uitwerking:
 1. , dus
  Dus de temperatuur is 2. minuten.
  De koffie staat 2 minuten af te koelen. 3. minuten
  Dit zijn 14 minuten en ongeveer 52 seconden.

Mis jij nog een bètavak?

Heb jij een bètavak nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Vraag een informatiepakket aan

Wil je meer weten over ons cursusaanbod? Vraag dan een gratis informatiepakket aan en lees alles rustig door!