<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wat is een lineaire functie?

De allerbekendste functie is ook de simpelste, de lineaire functie. Na het lezen van deze blog kan je lineaire functies herkennen en gebruiken. Je leert ook hoe je een lineaire functie uit een grafiek kan aflezen en opstellen.

Lineaire functies en vergelijkingen worden in veel verschillende situaties gebruikt. Bijvoorbeeld om te kijken hoelang je ergens voor moet sparen, hoeveel water je gebruikt bij het douchen of hoeveel drinken je moet kopen voor een feestje. Het is een functie zonder kwadraten of wortels en wordt ook een eerstegraads functie genoemd.

Waar bestaat een lineaire functie uit?

De standaardvorm van een lineaire functie is . Het bestaat dus uit vier onderdelen. Die hebben allemaal hun eigen rol in de functie.

 • De en de zijn de onbekende letters.
 • De noemen we de richtingscoëfficiënt of het hellinggetal.
  • Als toeneemt met 1 zal het antwoord toenemen met de richtingscoëfficiënt.
 • De noemen we het startgetal.
  • Als voor een 0 wordt ingevuld zal altijd uitkomen op het startgetal.

Stel de functie is . Bij zie je , dat is dus het startgetal.

Je ziet ook dat als toeneemt met 1, toe zal nemen met 5, dat is dus de richtingscoëfficiënt.

Het opstellen van een lineaire functie uit een grafiek

Als we van een lineaire functie een grafiek maken is dat altijd een rechte lijn. Uit een grafiek kunnen we de onderdelen herkennen en de functie opstellen.

 • De , de richtingscoëfficiënt, bepaalt hoe de grafiek loopt.
  • Hoe verder a afzit van 0, hoe steiler de grafiek loopt.
  • , de grafiek stijgt.
  • , de grafiek daalt.
  • Twee functies met dezelfde richtingscoëfficiënt lopen dus evenwijdig aan elkaar.
 • De b, het startgetal, is waar de grafiek de y-as kruist.
  • Dat is altijd bij dat punt zal dus altijd zijn.

Om de formule op te stellen volg je de 6 stappen zoals in het volgende voorbeeld.

Voorbeeld:

Voorbeeld lineaire functies

Stap 1: schrijf de standaardformule op.

Stap 2: zoek twee punten op de lijn.

en

Stap 3: bereken de richtingscoëfficiënt.

Stap 4: zet je gevonden a in de standaardformule.

Stap 5: vul de y en de x van één van je gekozen punten in je standaardformule in en los hem op om b te bepalen.

Stap 6: zet je gevonden b in de standaardformule.

Tip

Kan je het startgetal precies aflezen in de grafiek? Dan mag je die ook gelijk invullen zonder te berekenen.

Een opgave over lineaire functies kun je herkennen aan een rechte lijn in een grafiek of een functie die alleen een bevat (en geen kwadraat, wortel, breuk, exponent of logaritme).

Voorbeeldopgaven

Basis

Stel de formule op bij deze grafiek.

Lineaire functies voorbeeld

Uitwerking:
 1. en
 2.  (afgelezen)

Lineaire functies staafgrafiek

Gevorderd

Je gaat frisdrank kopen voor je verjaardagsfeest. Om te weten hoeveel flessen je moet halen vraag je aan je vrienden hoeveel er gedronken was bij hun verjaardagen. Je ene vriend zegt dat hij 11 mensen had uitgenodigd en dat er 16 flessen frisdrank op zijn gegaan, de ander had 23 mensen uitgenodigd en toen zijn er 25 op gegaan.

 1. Stel de formule op die je kan gebruiken om uit te rekenen hoeveel flessen je moet kopen voor jouw feest.
 2. Teken de grafiek die bij de formule hoort.
 3. Wat klopt er niet aan je getekende grafiek?
 4. Er staan thuis nog 3 flessen van een vorig feest die je mag gebruiken. Bepaal de nieuwe formule voor het aantal flessen wat je moet kopen.
Uitwerking:
 1. waarbij het aantal flessen is en het aantal mensen op het feest.
  Deze formule gaat door de punten en .
  Eerst bereken je .
  De coördinaten en invullen in de standaardformule geeft:
 2. Lineaire functie grafiek

  De grafiek van voor  

 3. De grafiek gaat niet door terwijl je dat wel zou verwachten: als er niemand op je feestje komt, hoef je ook geen frisdrank te kopen.

Mis jij nog een bètavak?

Heb jij een bètavak nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Vraag een informatiepakket aan

Wil je meer weten over ons cursusaanbod? Vraag dan een gratis informatiepakket aan en lees alles rustig door!