<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wetenschap- & Techniek Quickscan

Wil je wetenschap- en techniekonderwijs op school integreren in het curriculum? Dan is het belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. De W&T Quickscan geeft jouw school een helder beeld van de huidige situatie en de benodigde vervolgstappen!

Wat is de W&T Quickscan?

De Wetenschap & Techniek Quickscan is een korte vragenlijst die je helpt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor W&T-onderwijs bij jou op school. De vragen van de Quickscan hebben betrekking op de missie en visie van de school, de onderwijspraktijk en de faciliteiten die er op dit moment zijn om W&T-onderwijs mogelijk te maken. De W&T Quickscan is onder andere gebaseerd op de W&T-Quickscan van SLO en bestaat uit drie onderdelen.

 

Begripsbepaling

We stellen samen vast wat jouw school definieert als wetenschap en techniek. Welke aspecten van wetenschap en techniek passen bij de school en welke onderwerpen vallen hieronder.

Huidige situatie

We inventariseren in hoeverre wetenschap en techniek op dit moment terugkomt in de huidige onderwijspraktijk. In welke mate hebben de leerkrachten achtergrondkennis over wetenschap en techniek? Welke faciliteiten zijn er aanwezig of ontbreken juist voor het toepassen van wetenschap en techniek?

Mogelijke knelpunten

We zoomen in op de mogelijke knelpunten. Waar verwachten jullie als school tegenaan te lopen bij het implementeren van wetenschap en techniek? En hoe kunnen deze knelpunten worden aangepakt?

Wat kun je met de W&T Quickscan? 

De W&T-Quickscan en bijbehorende discussievragen zijn bedoeld als leidraad voor een gesprek tussen leraren, directie en eventuele W&T-coördinatoren om samen een plan van aanpak te kunnen maken voor de implementatie van W&T-onderwijs. Voel je dus vrij om eruit te pikken wat voor jullie waardevol is en deze hulpdocumenten te gebruiken op een manier die passend is bij jullie school.

Door de Quickscan samen met de directie van de school in te vullen, kun je in kaart brengen waar jullie school op dit moment het meeste behoefte aan heeft en waar jullie het beste mee kunnen beginnen om W&T-onderwijs vorm te kunnen geven.

De uitkomst van de Quickscan kan bijvoorbeeld zijn dat het team nog niet over voldoende kennis en ervaring bezit om W&T-onderwijs te kunnen geven. Een eerste stap zou dan nascholing kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat de kennis bij het team wel aanwezig is, maar er een gebrek is aan geschikte materialen. In dat geval kan er samen gekeken worden naar (technologische) educatiematerialen die het onderzoekend en ontwerpend leren ondersteunen.

Op basis van de Quickscan is het mogelijk om samen met WisMon acties vast te stellen om W&T structureel in het curriculum te integreren. Wij denken graag met jullie mee en bieden verschillende mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van visievorming, nascholing en lesmateriaalontwikkeling.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan nu direct de quickscan aan!

 

Vraag de quickscan aan

De ervaring van: Twiskeschool

“Het aanbod van WisMon sluit naadloos aan bij onze verwachtingen. Het team is enthousiast en ontwerpend leren begint door de school te vloeien. Communicatie is helder en de meegeleverde lesmaterialen (templates, werkbladen per fase, Padlet, toegang tot sites met meer ideeën) zijn van hoge kwaliteit. Wij zijn enorm tevreden!”.

Twiskeschool

Leerkracht groep 7

Meer informatie of aanmelden voor een Quick Scan?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een Wetenschap en Techniek Quick Scan bij jou op school? Laat een terugbelverzoek bij ons achter of vraag een offerte aan en we nemen contact met je op.

Andere thema's

Met ons team van deskundigen helpen we scholen op diverse manieren met de ontwikkeling van (innovatief) onderwijs. Benieuwd naar andere thema’s?