<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Keurmerk Vakoverstijgend Rekenen

Hét keurmerk dat laat zien aan dat jouw school zich inzet voor uitmuntend rekenonderwijs door een geïntegreerde aanpak en professionele ondersteuning voor leraren.

Waarborg kwalitatief rekenonderwijs

Het keurmerk ‘Vakoverstijgend Rekenen’ toont aan dat een school zich inzet voor hoogwaardig rekenonderwijs door vakoverstijgende methoden te integreren. Het ondersteunt scholen bij het verbeteren van rekenvaardigheden via audits, workshops, coaching en samenwerking tussen vakgebieden. Met dit keurmerk kan een school aantonen dat rekenen een belangrijke plaats inneemt in hun onderwijsbeleid, ondersteund door een kernteam en een doordachte rekenstrategie.

Waarom een keurmerk?

Het keurmerk ‘Vakoverstijgend Rekenen’ is essentieel voor scholen die de rekenvaardigheden van hun leerlingen willen verbeteren en optimaliseren. Het ondersteunt het keurmerk scholen in het implementeren van een geïntegreerde rekenaanpak, waarbij verschillende vakken zoals wiskunde, natuurkunde, economie en scheikunde samenwerken. Dit is cruciaal omdat het zorgt voor een consistent en breed gedragen rekenbeleid binnen de school. Hierdoor is het keurmerk niet alleen een blijk van kwaliteit, maar ook een middel om structureel en duurzaam rekenonderwijs te waarborgen.

Vakoverstijgende aanpak
Professionele begeleiding
Officieel keurmerk

Eisen van het keurmerk

Om het keurmerk Vakoverstijgend Rekenen te kunnen hanteren, zijn de volgende voorwaarden nodig:

  • Er is een rekenbeleid waar Vakoverstijgend Rekenen in vermeld staat
  • Er is in de normjaartaak ruimte gemaakt voor een kernteam*
  • In de jaarplanning staan momenten dat het kernteam bij elkaar komt
  • Er wordt (in de onderbouw) gewerkt met een rekenkaart

Na aanvraag vindt er een audit plaats waarbij we samen met de school gaan kijken hoe het rekenbeleid is vormgegeven.

Mocht de school nog niet aan de bovenstaande punten voldoen, dan is er de mogelijkheid om het keurmerk te krijgen door in het lopende schooljaar deze punten mee te nemen. Voor de implementatie van Vakoverstijgend Rekenen biedt WisMon hulp en ondersteuning.

* Het kernteam bestaat uit ten minste één leraar van elk vak waarin rekenvaardigheden centraal staan.

Vraag informatie aan

Wat biedt het keurmerk

1x workshop voor nieuwe leraren

Bij deze workshop worden de nieuwe leraren van de rekenrijke vakken bijgepraat onder begeleiding van WisMon over de bestaande rekenafspraken op de school.

1x workshop voor professionalisering

In deze workshop worden leraren van rekenrijke vakken geprikkeld over didactiek van het rekenonderwijs.

1x bijeenkomst voor de stand van zaken

In deze bijeenkomst verzorgt WisMon een moment voor de school om te kijken naar de bestaande rekenafspraken.

Rekenkaart

Een op maat gemaakte rekenkaart in stijl van de school voor alle leerlingen die hier gebruik van mogen maken.

Rekentoets

WisMon levert een (schriftelijke) rekentoets op 1f-/ 2f-/ 3f-niveau.

Analyse rekentoets

Op basis van de rekenresultaten van de leerlingen wordt er een analyse gemaakt, waarbij niet alleen op niveau wordt gelet, maar ook wordt vergeleken met resultaten van andere scholen in het land.

4 uur coaching

Gedurende het schooljaar mag de school 4 uur coaching inzetten voor rekencoördinatoren/ kernteam/ individuele leraren.

Deelname community

WisMon zal daar waar mogelijk verbinding tussen de verschillende scholen op het gebied van rekenonderwijs maken om van en met elkaar te kunnen leren.

Plakkaat

De school ontvangt een plakkaat van Vakoverstijgend Rekenen om in de school op te hangen.

De school betaalt jaarlijks €3850,- voor het keurmerk.

Daarnaast hanteren we een reiskostenvergoeding van €0,30 per km bij de workshops en eventueel de coaching, als dit op school plaatsvindt.

Meer weten?

Interesse in het Keurmerk Vakoverstijgend Rekene? Neem dan contact op met rekenadviseur Maaike. Je kunt haar bereiken op maaike@wismon.nl of 030 – 2372100.