Afsluitende examens

Je moet voor toelating tot je studie een certificaat kunnen overleggen voor een of meerdere bètavakken. Wat zijn dan je opties en wat zijn de deadlines voor aanmelden? Hieronder vind je de meest gangbare mogelijkheden om een certificaat te behalen.

Schrijf je in

Veel universiteiten en hogescholen hanteren vaak hun eigen regels omtrent toelatingseisen. Dit kan een certificaat of deficiëntieverklaring zijn, een toelatingstoets of Colloquium Doctum. Onze cursussen kunnen je op elk gekozen examen voorbereiden.

Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding waar je wilt gaan studeren of een certificaat wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel jouw eigen verantwoordelijkheid.

De meest voor de hand liggende afsluitende examens bij universiteiten zijn het staatsexamen of het CCVX voortentamen. Andere opties zijn het Boswell examen, een Colloquium Doctum of toelatingstoets.

Veel hogescholen hanteren vaak een eigen toelatingsprocedure. Vaak hebben ze hun eigen toelatingstoets die je bij de opleiding aflegt.

CCVX of staatsexamen

CCVX voortentamens

De Centrale Commissies Voortentamen zijn landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse Universiteiten. CCVX voortentamens zijn er in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Het behalen van het voortentamen is de meest gangbare toelatingseis voor HBO- en WO-opleidingen als geneeskunde, tandheelkunde, economische en technische opleidingen.

Erkenning
De testimonia worden afgegeven namens de opleidingen die aangesloten zijn bij deze commissies. In de praktijk worden deze testimonium meestal door alle Nederlandse en Belgische Universiteiten erkend. Ook in Duitsland en Engeland wordt het testimonium meestal erkend. Veel hbo's erkennen de testimonia. Hiervoor is het altijd raadzaam om dit vooraf bij je opleiding te checken.

Examenstof
Het CCVX voortentamen bevat geen practicum of mondeling. De leerstof wordt per vak uitgelegd op de website van het ccvx. Het voortentamen kan op HAVO en VWO niveau worden afgelegd. Een HAVO voortentamen afleggen is mogelijk via WisMon.

Waar en wanneer
De voortentamens worden drie keer per jaar afgenomen op de Uithof in Utrecht. Dit is doorgaans eind april, juli en december. We zorgen dat onze cursussen altijd aansluiten op deze tentamendata.

Aanmelden
De inschrijving verloopt via de CCVX. Voor meer informatie en up-to-date tentamendata zie de website van het CCVX.

De voortentamens worden apart van de cursus afgenomen door de CCVX en zijn niet inbegrepen bij het cursusgeld. De kosten liggen rond de €91.

Staatsexamens

Ben je gezakt voor je HAVO- of VWO-opleiding? Door je deelcertificaten te behalen via staatsexamens, kun je alsnog je diploma halen. Zo zijn je diploma en de studie die je wenst binnen handbereik! De staatsexamens zijn er in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Erkenning
Leerlingen die het staatsexamen op vwo-niveau afleggen en het diploma halen, hebben toegang tot de universiteit en het hbo. Leerlingen die het staatsexamen op havo-niveau afleggen en het diploma halen, hebben toegang tot het hbo.

Examenstof
Voor het staatsexamen moet zowel een schriftelijk examen als mondeling examen worden afgelegd. De cursussen bereiden je voor op het schriftelijke examen. Voor het mondeling examen of keuzekaternen dien je je zelf voor te bereiden.

Waar en wanneer
Het staatsexamen wordt één keer per jaar afgenomen in meerdere steden. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

Aanmelden
Aanmelden kan van half oktober tot en met 31 december 2017 voor de examens in mei/juni 2018. Kijk voor voor meer informatie en inschrijving op de website van het DUO .

De staatsexamens worden apart van de cursus afgenomen door het DUO en zijn niet inbegrepen bij het cursusgeld. De kosten liggen rond de €115.

Boswell examen en toelatingstoetsen

Boswell examens

Het is ook mogelijk om het Boswell examen af te leggen. Deze examens vinden drie tot vier keer per jaar plaats. Informeer voor de erkenning van dit examen altijd bij de studieadviseur van je gewenste studie. De inschrijving verloopt via Boswell Beta. Voor meer informatie en up-to-date tentamendata zie de website van het Boswell Bèta.

Let op: het Boswell examen wordt niet geaccepteerd door geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde. Voor deze opleidingen dien je het CCVX voortentamen af te leggen.

Colloquium Doctum of toelatingstoets

Moet je op voor het Colloquium Doctum in één van de bètavakken? Onze cursussen behandelen de gehele bovenbouwstof, zodat je alle kennis in huis hebt om te slagen voor het Colloquium Doctum of voor de toelatingstoets van de opleiding. Aanmelden voor het Colloquium Doctum gaat altijd via de opleiding.