FAQ

Wil je meer weten over onze cursussen? Hieronder vind je de veelgestelde vragen met de antwoorden. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@wismon.nl of bel tijdens kantooruren naar 030 - 737 03 48. Wij staan je graag te woord!

Schrijf je in

Veelgestelde vragen

Inschrijven

Inschrijven voor een cursus gaat via www.wismon.nl/inschrijven. Na inschrijving voor de cursus ontvang je een automatische bevestiging van je inschrijving. Ongeveer een week voor start van de cursus ontvang je van ons het rooster met alle benodigde informatie. Mochten we niet voldoende aanmeldingen hebben om de cursus door te laten gaan, dan laten we dit ongeveer twee weken voor start van de cursus aan je weten.
Inschrijven kan tót 10 werkdagen voor de startdatum van de cursus. Als de cursus nog open staat op de website, dan kun je je ook nog tot of na aanvang van de cursus aanmelden. We raden je echter aan om je zeker 1 maand voor start in te schrijven. Zo loop je niet het risico dat de cursus vol zit.
Een cursus annuleren kan tot 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus per email. Wij rekenen hiervoor € 50 administratiekosten. Valt de annulering binnen de wettelijke 14-dagen termijn (mits de cursus nog niet is gestart) dan valt de annulering onder de wet "Koop op afstand".

Aan latere afmeldingen zijn voorwaarden verbonden. Bekijk hiervoor onze algemene voorwaarden
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra de cursus is ingepland, komt deze online te staan en kun je je hiervoor aanmelden.
Je kan bij inschrijving kiezen voor (1) iDeal betaling, (2) een eenmalige machtiging of (3) betaling in twee/vier termijnen. Bij een eenmalige machtiging of betaling in vier termijnen betaal je een aanbetaling via iDeal van € 150. Bij betalen in termijnen betaal je € 2,50 administratiekosten per afschrijving. De rekeninghouder dient in dit geval akkoord te gaan met de inschrijving.

Voordat je begint

Ja, dat is mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina over cursussen combineren. Heb je advies nodig omtrent het samenstellen van jouw programma, bel ons dan op 030-737 0348. Zo kunnen we samen kijken of een programma haalbaar is en aansluit op de deadlines voor toelating van jouw gekozen studie.
Ja, dat kan. Je kan voorafgaand aan jouw cursus een proefles volgen. We proberen je dan, indien mogelijk, te plaatsen bij de leraar die jou ook les zal gaan geven.
Indien je op de middelbare school een verkeerd profiel hebt voor het kunnen volgen van je toekomstige studie en mogelijk vertraging oploopt bij een profielswitch, dan is het mogelijk om een cursus aanvullend op het schoolprogramma te volgen. Houd er wel rekening mee dat de cursus de nodige zelfstudie eist en dat deze studielast bovenop die van het schoolprogramma komt.
We raden doorgaans niet aan om tijdens je examenjaar een cursus te volgen. In zo'n geval kan je je beter eerst focussen op het succesvol behalen van je diploma en aansluitend de zomercursus volgen en deze in juli af te sluiten. Zo ben je in veel gevallen nog op tijd om in september te starten bij jouw gekozen studie.
Ja, je kan ook bij WisMon terecht! Wanneer je bent gezakt voor je eindexamen zijn er drie mogelijkheden;
1) Je kunt je examenjaar overdoen;
2) Je kunt via het volwassenonderwijs (vavo) examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald;
3) Je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen. Dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Als je voor deze vakken slaagt, krijg je alsnog een diploma.

WisMon kan je voorbereiden op het staatsexamen. Zowel de stof voor het schoolexamen als het centraal examen wordt hierin meegenomen. Voor keuzekaternen dien je je zelf voor te bereiden.
Voor onze cursussen zetten wij in de regel docenten met een 1e graad in of docenten die bijna zijn afgestudeerd voor de lerarenopleiding. Voor kleine groepen (2 tot 5 leerlingen) kan WisMon ook een ervaren maatwerkdocent inzetten, onder begeleiding van een (eerstegraads) hoofddocent. Deze maatwerkdocenten zijn docenten die middels een strenge selectie door ons geselecteerd worden. Ze zijn opgeleid in het vak en hebben, naast het geven van bijlessen, ook ruime ervaring met het lesgeven aan groepen en de voorbereiding op het CCVX voortentamen en het staatsexamen.
Op de cursuspagina van iedere cursus staat de vereiste voorkennis voor wiskunde vermeld. Mocht je hier niet aan voldoen, dan raden we aan eerst de basiscursus wiskunde te volgen. Bovendien wordt de onderbouwstof van het betreffende vak als bekend verondersteld.
Nee, wij hebben er bewust voor gekozen om havisten niet samen in een groep te plaatsen met vwo cursisten. Ervaring leert ons dat we betere resultaten behalen wanneer havisten in een aparte groep les krijgen. De gemiddelde havo-groep is daarom een stuk kleiner dan een vwo-groep.
Bij iedere cursus staat het aantal lesuren vermeld. Voor ieder uur les kun je rekenen op zeker een uur zelfstudie. We vragen van iedere cursist actieve deelname aan de lessen, het thuis maken van opgaven en het bestuderen van de behandelde stof, om de cursus met succes af te ronden.
Bij iedere cursus staan de lestijden aangegeven. Twee weken voor start ontvang je het rooster met de exacte data. Houdt er rekening mee dat het rooster soms kleine wijzigingen kan hebben.
Helaas is dit niet mogelijk bij een cursus van WisMon. Dit heeft te maken met het feit dat je het afsluitend examen niet bij WisMon afneemt, en WisMon ook niet zelf een erkend diploma uitgeeft. Dit geldt zowel voor studiefinanciering HBO/Universiteit als voor deeltijd scholieren. Voor vragen kan je het beste contact opnemen met het DUO (tel. 030-599 7755)

Examens

We kunnen in principe op alle mogelijke afsluitende examens voorbereiden. De meest gangbare zijn het staatsexamen, het CCVX voortentamen of het Boswell examen. Ook voor toelatingstoetsen vanuit de opleiding of een colloquium doctum kunnen we je klaarstomen! Voor alle informatie omtrent de afsluitende examens kan je op deze pagina terecht
De certificaten van het CCVX worden erkend door de Universiteiten en en vele andere onderwijsinstellingen als aanvullende certificaten op een VWO of HAVO diploma. Voor de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde zijn de CCVX certificaten verplicht. Vraag altijd bij de opleiding van je keuze na of het certificaat van het CCVX voldoet aan de eisen.
Aanmeldingen voor het examen van het CCVX verlopen via het CCVX en voor havisten via de website van het voortentamen havo. Inschrijving voor het examen van het CCVX kost € 91,-.
Er zijn herkansingsmogelijkheden voor de examens van het CCVX. Je kunt tegen betaling van het inschrijfgeld voor het examen onbeperkt aan examens deelnemen.
Ja, de cursus bereidt ook voor op het staatsexamen. We bereiden je voor op het schriftelijk examen. Voor het mondeling examen of keuzekaternen dien je je zelf voor te bereiden. Let op: voor het staatsexamen van het volgende jaar dien je je vóór 31 december aan te melden bij het DUO .

Betalen

Ja, dat is mogelijk. Je kan bij inschrijving kiezen voor iDeal betaling, een eenmalige machtiging of betaling in vier termijnen. Bij een eenmalige machtiging of betaling in vier termijnen betaal je een aanbetaling via iDeal van € 150. Bij betalen in termijnen betaal je € 2,50 administratiekosten per afschrijving. De rekeninghouder dient in dit geval akkoord te gaan met de inschrijving.
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer er kortingen op een cursus van toepassing zijn of er kortingsacties gelden, dan wordt dit vermeld op de website.
Nee, dit is niet mogelijk. Indien je, om wat voor reden dan ook, tussentijds wilt stoppen, dan blijft de betalingsverplichting voor de cursus gewoon staan.

Tijdens de cursus

Wanneer je een les mist, kan je de gemiste les helaas niet bij een andere groep inhalen. We raden je in dat geval aan om bij de docent op te vragen wat er is behandeld zodat je dit kan bijwerken met thuisstudie.
Bij lesuitval door ziekte van de docent zal WisMon altijd proberen een invaldocent te regelen. Mocht dit niet lukken dan zal de cursusdocent met de groep een vervangende les inplannen. In veel gevallen zal dit op een zaterdagochtend zijn. Hierbij wordt gezocht naar een datum waarop het grootste gedeelte van de groep kan.
Nee, het is niet mogelijk om na een paar lessen nog over te stappen naar een andere groep of cursus.
Er is geen huiswerkbegeleiding, maar er wordt een docent-assistent ingezet bij groepen met meer dan 10 cursisten. Zo is er ruimte voor extra begeleiding bij de onderwerpen waar je meer moeite bij hebt. Jouw hoofddocent weet precies wanneer deze assistenten worden ingezet.
Is de cursus te zwaar, of voldoet de cursus niet helemaal aan je verwachtingen? Geef dit altijd z.s.m. éérst aan je docent aan. Vaak met simpele aanpassingen in de les of extra (bijles)hulp kan je al veel ondervangen. Kom je er samen met de docent niet uit, neem dan contact op met de coördinator cursussen via info@wismon.nl.
Stoppen kan natuurlijk altijd. Als je echter, om welke reden dan ook, tussentijds wilt stoppen dan blijft de betalingsverplichting voor de cursus gewoon staan. Zorg dus dat je voor de start van de cursus duidelijk hebt of je het vak nodig hebt voor je studie en of je de studielast aan kan, met name indien je naast de cursus ook nog een studie volgt of werkt.