Bèta-projecten

Naast het geven van cursussen en bijlessen, zoeken we de samenwerking op. We delen onze kennis en enthousiasme graag met anderen en zetten onze professionals in daar waar nodig. En dat leidt tot leuke bèta-projecten!

Onderwijs voor vluchtelingstudenten

Voorbereidend Jaar Leiden (VJL)

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) is een initiatief van de Hogeschool en Universiteit van Leiden en biedt studenten met een vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar het gewenste startniveau in het hoger onderwijs. WisMon verzorgt voor het VJL de cursus scheikunde, natuurkunde en biologie op havo en vwo niveau.

Voor informatie over aanmelding etc. kan je terecht op de website van het VJL.

HHs Schakeljaar Hoger Onderwijs

Sinds schooljaar 2016-2017 is WisMon betrokken bij het schakeljaar van de Haagse Hogeschool, waar we de lessen wiskunde en natuurkunde op havo-niveau geven. Het schakeljaar richt zich op hoger opgeleide anderstalige studenten met een buitenlandse vooropleiding en bereid ze voor op een studie in het hoger onderwijs.

Voor informatie over aanmelding etc. kan je terecht op de website van de HHs Schakeljaar .

UAF

Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.

WisMon is een van de onderwijsinstituten waarbij UAF-studenten deficiëntie onderwijs kunnen volgen. Ook is het UAF nauw betrokken bij schakeljaren op Universiteiten en Hogescholen. Voor informatie of aanmelding kan je terecht op de website van het UAF.

Instroom vluchtelingstudenten

Het is ook mogelijk om als vluchtelingstudent in te stromen bij onze reguliere deficiëntiecursussen. Dit kan als voorbereiding op een schakeljaar, of een afsluitend examen, zoals het CCVX voortentamen. Financiering van deze cursus loopt vaak via het UAF.

Voor informatie over aanmelding kan je terecht op deze pagina.

Voorbereidend Jaar Erasmus (VJE)

Het VJE is ontwikkeld om vluchtelingstudenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een studie aan de Erasmus Universiteit of een onderwijsinstelling elders. In september 2017 start het nieuwe programma. Het VJE omvat een verplicht deel voor alle studenten: Nederlands, Engels, wiskunde, Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Groepsopdrachten, presentaties en het schrijven van rapporten zijn tevens onderdelen die tijdens het jaar aan bod komen. WisMon is vanaf start samenwerkingspartner en verzorgd een aantal cursussen.

Voor informatie over aanmelding etc. kan je terecht op de website van het VJE.

HAN Taal- en schakeljaar

In september start in Arnhem op de campus van de HAN voor de tweede maal een eenjarig Taal- en Schakeljaar. De hogeschool biedt hiermee hoger opgeleide anderstaligen, waaronder vluchtelingen, de mogelijkheid om in een jaar de Nederlandse taal te leren en daarnaast tekorten in andere vakken weg te werken. Na dit jaar kunnen deelnemers instromen in een bachelor- of masteropleiding. WisMon verzorgd tijdens dit jaar de wiskunde en natuurkunde lessen.

Voor informatie over aanmelding etc. kan je terecht op de website van de HAN.

Vaktaal wiskunde voor anderstaligen

In deze korte cursus 'Vaktaal voor anderstaligen' wordt de vaktaal van de wiskunde behandeld. De cursus is ontwikkeld voor anderstaligen die een reguliere cursus (wiskunde, natuurkunde, of basiscursus wiskunde) bij WisMon willen volgen. Ook anderstalige studenten die enkel een basis willen leggen in de wiskundetaal voor zelfstudie of een vervolgopleiding waar geen cursus voor vereist is, zijn welkom om deze cursus te volgen. Een vervolgtraject bij WisMon is niet verplicht.

Voor informatie over aanmelding etc. kan je terecht op deze pagina.

Rekenonderwijs op scholen

In september 2016 zijn we, in samenwerking met het Sweelinck College in Amsterdam, gestart met een pilot voor het rekenonderwijs. In 10 lessen hebben we 26 leerlingen uit 4 vmbo-tl, die tweemaal een onvoldoende scoorden op de rekentoets, begeleid en voorbereid op het examen. En met succes! Van de 26 leerlingen zijn er 20 leerlingen geslaagd voor de rekentoets. In het schooljaar '17 - '18 zullen we deze rekencursus dan ook doorzetten op het Sweelinck College. Daarnaast zouden we graag uitbreiden naar ander scholen.

Lees verder >>

Ministerie van Defensie

Sinds april 2017 verzorgen wij bijscholing in natuurkunde voor de Korte Officiersopleiding voor de KMA in Breda. Binnen een tijdsbestek van een paar maanden worden de cadetten door ons bijgespijkerd in natuurkunde op havo niveau. We behandelen die onderwerpen die relevant zijn voor de cadetten om zo bij te dragen aan een succesvol vervolg van hun Officiersopleiding.

Examen voor Jou

Sinds de zomer '16 zijn we een samenwerking aangegaan met Examen voor Jou (EvJ). Door online uitleg- en theorievideo's biedt EvJ een optimale online eindexamenvoorbereiding. Examenvragen van afgelopen jaren worden uitgebreid uitgelegd op video, met aanvullende theorievideo's over de moeilijkste onderwerpen.

WisMon heeft voor dit project alle theorievideo's gemaakt van de bèta-vakken. Daarnaast zijn onze docenten ook terug te vinden in diverse uitlegvideo's van EvJ.

Ontwikkeling lesmateriaal

Naast het bieden van onderwijs doen we bij WisMon tegenwoordig ook steeds meer met het ontwikkelen van lesmateriaal. Zo hebben we divers eigen materiaal ontwikkeld, van examentrainers tot een vaktaalmodule voor anderstaligen.

Daarnaast werken we ook graag samen met andere lesmateriaal ontwikkelaars. Op het moment zijn we druk bezig met een grote opdracht voor Noordhoff Uitgevers. Hierbij helpen we met het digitaliseren van één van hun methodes.

We staan altijd open voor dergelijke samenwerkingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inzet van bèta-professionals

Dankzij ons grote netwerk van docenten in heel Nederland kunnen we voor andere onderwijsinstituten onze ervaren examentrainers en bijlesdocenten inzetten. Huidige samenwerkingspartners zijn o.a. het Studielokaal, HuiswerkInstituut Amsterdam, Noordhoff en Examen voor Jou.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.