<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Helaas!

WisMon neemt per 15 februari 2021 geen nieuwe aanvragen meer aan voor bijlessen. Heb je een opfriscursus wiskunde nodig of wil je een bètavak inhalen om je profiel aan te vullen? Bekijk dan ons cursusaanbod.

Ook bieden wij nog individuele cursussen op maat aan in basis wiskunde, wiskunde A/B, natuurkunde en scheikunde op havo en vwo niveau.

Een bètavak inhalen

Heb een bètavak nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Onze cursussen wiskunde awiskunde bnatuurkundescheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen.