<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Ontdek het Bèta&TechMentality-model

Wil jij meer weten over het Bèta&TechMentality-model? Lees in deze blog wat het model inhoudt en wat jij ermee kan!

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving: van robotica in de zorg tot de energietransitie in woningen en infrastructuur… iedereen krijgt met techniek te maken. Om het onderwijs beter aan te sluiten op de behoeften en drijfveren van jongeren deed het Platform Talent voor Technologie in 2019 onderzoek naar de plaats van techniek in de levens van jongeren tussen de 9 en 17 jaar. Daaruit kwam het Bèta&TechMentality-model. Dit model biedt het onderwijs en het bedrijfsleven inzicht in hoe jongeren betrokken zijn, of kunnen worden, bij bèta en techniek. Lees hier welke mogelijkheden het Bèta&TechMentality-model biedt voor jouw techniekonderwijs!

Het Platform Talent voor Technologie

Het Platform Talent voor Technologie is het kennis- en expertisecentrum op de brede bèta techniek, technologie en ict-agenda. Als uitvoeringsorganisatie voor de overheid ondersteunt Platform Talent voor Technologie diverse programma’s om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Samen met Stichting Platforms vmbo vormt Platform Talent voor Technologie het ondersteuningsteam voor Sterk Techniekonderwijs (STO), een stimuleringsregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs op het vmbo.

Het Bèta&TechMentality-model

Iedere jongere is uniek. Ook als het gaat om zijn kijk op techniek. Het logische gevolg daarvan is dat jongeren op verschillende manieren betrokken kunnen worden bij bèta en techniek.

Het Bèta&TechMentality-model gaat ervan uit dat iedere jongere op zijn eigen manier geboeid kan worden door techniek. Het onderzoek heeft aangetoond dat jongeren grofweg in 5 bètatypes te verdelen zijn.

De 5 bètatypes

De vernieuwer: Dit zijn de leerlingen die met een positieve bril naar technologie kijken. Ze zien vooral de mogelijkheden die het te bieden heeft. Vernieuwers kiezen regelmatig voor een carrière in een technische richting.

 

De maatschappelijke toepasser: Deze groep leerlingen heeft (nog) weinig interesse in techniek. Ze zien het als een complexe enonaantrekkelijke verplichting. Maatschappelijke toepassers komen meestal uit in de zorg-, economie- of cultuursector. Ze beseffen echter nog niet dat techniek ook daarin een belangrijke rol speelt en dat het dus best interessant kan zijn.

De doener: De naam zegt het al: de doener is praktisch ingesteld. Hij wil met zijn handen werken. Doeners denken over het algemeen dat de technieklessen op school ouderwets zijn en daardoor saai. Wanneer doeners worden uitgedaagd met experimenten, zijn doeners snel overstag.

 

De ontdekker: Dit zijn de leerlingen die nog zoekende zijn. Techniek is een optie, maar andere richtingen trekken hen ook aan. Deze groep leerlingen staat neutraal tegenover het vak. Ze hebben vaak nog maar weinig zicht op hun eigen technische talenten. Ontdekkers hebben vooral meer informatie en ervaring nodig om techniek leuk te gaan vinden.

 

De creatieve maker: Deze jongeren staan positief tegenover technologie-onderwijs en vinden het leuk om er dingen over uit te zoeken. Ze zijn vanuit zichzelf al gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan.

 

 

 

 

De 5 bètatypes zijn te weergeven op twee assen: interesse in nieuwe technologie en zelfvertrouwen in bèta en techniek. Het zelfvertrouwen in bèta en techniek uit zich in hoe makkelijk of moeilijk leerlingen techniek vinden en hoe goed ze zichzelf in techniek vinden. Uit het onderzoek van Platform Talent voor Technologie blijkt dat de 5 bètatypes zich zoals hieronder afgebeeld tot elkaar verhouden.

Beta&TechMentality-model resultaten

Alle bètatypes kunnen tijdens hun schoolcarrière op een andere manier worden geïnteresseerd voor bèta en techniek! Hoog tijd dus dat techniekonderwijs alle 5 de bètatypes uitdaagt en inspireert om leerlingen aan bèta en techniek te binden.

Elk bètatype een unieke aanpak

De vijf bètatypes die het Bèta&TechMentality-model onderscheidt kunnen we in het onderwijs allemaal op een andere manier interesseren voor technologie. Maar hoe? Hieronder geven we je een uitgangspunt voor ieder type.

  1. De vernieuwer: Daag vernieuwers uit met niet te makkelijke opdrachten waar praktijk en theorie met elkaar verweven zijn. Bied ze een platform waarop ze hun creatie kunnen laten zien of delen, zoals een online expositie.
  2. De maatschappelijke toepasser: Deze leerlingen hebben moeite met focussen op abstracte wiskundige of scheikundige formules. Geef ze daarom opdrachten met een aansprekende maatschappelijke context, bijvoorbeeld uit de 7 Werelden van Techniek.
  3. De doener: Zet doeners aan het werk met leuke praktijkopdrachten en proefjes in de klas. Maken en experimenteren laat ze zien dat techniek leuk is en geeft deze leerlingen zelfvertrouwen in techniek.
  4. De ontdekker: Ontdekkers zijn nog weinig in aanraking geweest met techniek en hebben nog geen zicht op hun technische talent. Laat ontdekkers daarom verkennen welke technische richtingen er zijn en waar hun talenten liggen d.m.v. verschillende high-tech voorbeelden.
  5. De creatieve maker: Daag een creatieve maker uit om met de beste oplossing te komen voor een technische vraag, met veel ruimte om zelf te ontwerpen en ontdekken. Maak de opdracht spannend en beloon creativiteit.

Meer weten over hoe je de verschillende bètatypes aanspreekt in jouw lessen? Stel ons gerust een vraag!

Vraag informatie aan

De 5 bètatypes en de 7 werelden van techniek

Om leerlingen uit het voortgezet onderwijs een goed beeld te geven van de mogelijkheden in de techniek zijn de 7 werelden van techniek ontwikkeld. Deze werelden geven een aantrekkelijk, maar ook realistisch beeld van werk binnen de bèta en techniek. Binnen de werelden is rekening gehouden met de drijfveren en talenten van de 5 verschillende bètatypes. Wil je meer weten over de 7 werelden van techniek? Lees dan verder in deze blog.

WisMon en het Bèta&TechMentality-model

Bij WisMon gebruiken we de 7 werelden van techniek en het Bèta&TechMentality-Model als leidraad voor de ontwikkeling van ons lesmateriaal. We willen leerlingen context bieden en ze de verscheidenheid van bèta en techniek laten zien.

Wij gebruiken het model zeker niet om jongeren in vooraf afgesproken hokjes te plaatsen. Wij geloven er namelijk niet in dat iedereen in 1 vakje te plaatsen is! We zien het Bèta&TechMentality-model eerder als een mooie manier om rekening te houden met de verschillende kijkwijzen die jongeren hebben op techniek.

Ben jij benieuwd hoe je het Bèta&TechMentality-model en de 7 werelden van techniek kan implementeren in het curriculum van jouw school? Laat WisMon met je meedenken!

Sterk techniekonderwijs

Iedere dag zetten onze onderwijsprofessionals zich in voor het techniekonderwijs van de toekomst. Ontdek wat WisMon doet om Techniekonderwijs weer sterk te maken!

Dit vind je misschien ook interessant

Het Zwinlokaal van de Toekomst laat leerlingen techniek beleven

Lees verder

Technolabs van STO ’t Gooi zorgen voor enthousiaste leerlingen

Lees verder

De 7 werelden van techniek

Lees verder