<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Het Skillslab van RKBS de Rozenhorst

WisMon werkt aan diverse projecten op individuele basisscholen en middelbare scholen. Momenteel lopen er meer dan 650 projecten in het primair en voortgezet onderwijs. In deze reeks lichten we steeds een project uit. Dit keer lees je over het Skillslab van RKBS de Rozenhorst.

In het Skillslab van RKBS de Rozenhorst werken leerlingen van alle leeftijden, van peuterspeelzaal tot bovenbouw, met de 3D-printer van WisMon. Op dit moment ontwerpen 2 leerlingen een dokter Bibber spel en hebben zij de “botten” zelf ontworpen en geprint met de 3D printer. Groep 8 is juist gestart met een Pokemon Go webshop voor 3D-geprinte Pokemons. Inmiddels is de 3D-printer in het Skillslab onmisbaar geworden voor de leerlingen én leerkrachten op RKBS de Rozenhorst!

Het idee: 21e-eeuwse vaardigheden oefenen in het Skillslab

Diana Molenschot-Kloos, leerkracht van het SkillsLab op RKBS de Rozenhorst, vertelt dat 21e-eeuwse vaardigheden op de Rozenhorst hoog op de agenda staan. “De Rozenhorst bereidt leerlingen voor op hun toekomstige plek in een snel veranderende wereld, waarin technologie de wereld zowel maatschappelijk als economisch in een hoog tempo ingrijpend zal veranderen en er een toenemende vraag is naar technische vaardigheden. Technologie biedt vele kansen voor uitdagend onderwijs met de inzet van nieuwe leertheorieën, zoals onderzoekend en ontwerpend leren, en leermiddelen. In een juiste omgeving, die uitdaagt om te onderzoeken, te ontwerpen en uit te proberen kan technologie zorgen voor betekenisvolle leerervaringen en een gevoel van trots bij de leerlingen wanneer zij iets gemaakt hebben.” Om leerlingen van de Rozenhorst om te leren gaan met techniek in een veranderende wereld is het Skillslab opgericht.

Het project: 3D-printen in het Skillslab

In het SkillsLab van RKBS de Rozenhorst speelt de 3D-printer van WisMon, naast andere moderne media, een grote rol. De 3D-printer in het Skillslab draait drie volle dagen in de week. De kinderen van de bovenbouw werken met het 3D-tekenprogramma Tinkercad. Met dat programma ontwerpen ze van alles: controllerhouders van een spelcomputer, sleutelhangers voor Vaderdag, bananenhouders of accessoires voor een Nerf geweer. Via de website cookiecaster.com leren de kinderen van de middenbouw eigen koekjesvormen te maken. De kinderen in de onderbouw en peuterspeelzaal gebruiken Doodle3D: een digitaal tekenblok waar kinderen met hun vinger een tekening kunnen maken op een tablet. De tekening wordt via het Doodle3D netwerk direct naar de 3D-printer verzonden. “In het SkillsLab sluiten we altijd aan bij het thema van de onderbouw om het leren meer betekenisvol te maken. We laten de kinderen daarom altijd een tekening maken die te maken heeft met het thema.” licht Diana toe.

Het resultaat: 3D-printen een succes voor jong en oud

Zo gebiologeerd als je naar een haardvuur kan kijken, zo kijken de jongste kinderen ook naar het printproces. Vaak klimmen ze op hun stoel om te kijken of de 3D-printer het wel goed doet. Vol trots halen ze de juf of meester erbij om te laten zien wat ze gemaakt hebben. Diana vertelt: “Wij hebben de Ultimaker Original + nu vier jaar. Je ziet een duidelijke ontwikkeling in het werk van de leerlingen. Ze leggen de lat steeds hoger voor zichzelf én ze kiezen er vaker voor om iets maken waar ze wat aan hebben. Het mooie van de houding van de kinderen vind ik dat ze geen angst hebben voor het apparaat of de software. Ze helpen elkaar onderling om verder te komen, ze experimenteren met vormen en manieren om te komen waar ze willen zijn. Binnen de school gebruiken we de 3D-printer ook als educatieve leermiddelen printer: zo printen we bijvoorbeeld scharnieren voor de MakeDo of MAB blokjes in verschillende kleuren voor de verschillende groepen. Kortom: op de Rozenhorst is de 3D-printer, voor jong en oud, een groot succes!”

Andere projecten

Het Zwinlokaal van de Toekomst laat leerlingen techniek beleven

Lees verder

Technolabs van STO ’t Gooi zorgen voor enthousiaste leerlingen

Lees verder

Rudolf Steiner college over werken met de lasersnijder

Lees verder

Remco krijgt jouw techniekvraag van de grond!

Geen enkele school is hetzelfde en dat geldt ook voor de vraagstukken rondom techniekonderwijs. Wat is er precies nodig op jouw school? Vanuit zijn jarenlange ervaring op het gebied van techniek in het onderwijs, kijkt Remco graag met je mee.

Je kunt Remco bereiken via remco@wismon.nl of 030-237 2120.

Meer weten?

Wil je meer weten of sparren over wat WisMon voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact met ons op via onderwijs@wismon.nl of 030-2372100. Wij denken graag met je mee!