<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en ontwerpend leren is in opkomst. Steeds meer scholen implementeren deze waardevolle didactiek in hun onderwijsplan. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Met onze begeleiding kan je de didactiek direct toepassen in je eigen lespraktijk.

We leven in een wereld waarin we toegang hebben tot een enorme bulk aan informatie, en waarin complexe maatschappelijke vraagstukken om creatieve oplossingen vragen. Het stimuleren van een kritische en onderzoekende houding van leerlingen wordt daarom minstens net zo belangrijk als het overdragen van kennis.

Met de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren kunnen kinderen deze houding spelenderwijs ontwikkelen, en doen ze tegelijkertijd nieuwe kennis op over een gebeurtenis, gebied, of natuurverschijnsel uit de wereld om hen heen. Tijdens het proces van onderzoeken en ontwerpen ontwikkelen ze belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch en creatief denken, en probleem oplossen. Door eigen vragen en ideeën van leerlingen te stimuleren, vergroot je bovendien hun eigenaarschap bij het leerproces, en geef je ruimte aan talentonwikkeling.

Een eigen planetarium ontwerpen, een maquette bouwen van een boerenland, of onderzoek nabootsen naar leven op mars: het zijn praktijkvoorbeelden van lessen onderzoekend en ontwerpend leren, die wij in co-creatie met leerkrachten hebben ontwikkeld. Wij ondersteunen je in de didactische aanpak en koppelen onderzoekend en ontwerpend leren aan de thema’s en methodes (denk aan: taal, rekenen, WO) die op school gebruikt worden. Tijdens onze praktijkgerichte begeleiding bereiden we samen nieuwe thema’s voor, zodat je als leerkracht de didactiek eigen maakt en direct kan gebruiken in je eigen lespraktijk.

De veranderende rol van de docent bij OOL

Onderzoekend en ontwerpend leren vraagt om een andere rol van de docent. Leerlingen formuleren eigen onderzoeksvragen en bedenken eigen creatieve ontwerpoplossingen. Het resultaat staat vooraf niet vast en kan voor elke leerling anders zijn. Om leerlingen hier goed bij te kunnen begeleiden, is daarom vooral een coachende rol van groot belang. Door leerlingen de juiste vragen te stellen, en te helpen om zelf hun doelen te formuleren, maak je hen eigenaar van het leerproces. Als procesbewaker zorg je er als docent voor dat leerlingen op de juiste momenten met jouw feed forward een volgende stap kunnen maken. Je beoordeelt daarmee niet alleen het eindresultaat, maar de 21e-eeuwse vaardigheden die nodig zijn bij onderzoeken en ontwerpen. Meer weten over de veranderende rol van de docent bij onderzoekend en ontwerpend leren? Met onze op maat gemaakte trainingen en coaching-on-the-job helpen we jullie team graag bij het leren toepassen van de nieuwe docent rol in de praktijk!

Hulpkaarten

Deze hulpkaarten voor PO bovenbouw en VO onderbouw geven jou als leraar een geheugensteuntje in de klas. Per fase lees je een korte toelichting, inspirerende lesactiviteiten, tips en vragen voor je leerlingen.

De geformuleerde leerling vaardigheden op deze hulpkaarten zijn een combinatie van de SLO leerlijn ontwerpen voor wetenschap- en techniekonderwijs in het PO en de SLO kerndoelen V2. ontwerpen voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde in het VO.

Download hulpkaarten Onderzoekend leren

Download hulpkaarten Ontwerpend leren

Praktijkgerichte ondersteuning

Advies

Heb jij een hulpvraag  rondom onderzoekend en ontwerpend leren in de klas? Start dan een adviestraject bij WisMon. Ervaren vakdocenten en onderwijskundigen beantwoorden al je vragen over de implementatie van deze (nieuwe) onderwijsvormen op jouw school.

Trainingen

Ben je op zoek naar een praktische training op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren? WisMon biedt jou en je collega’s trainingen op maat over o.a. lesgeven in een tech- of medialab. Ontdek snel welke trainingen bij jouw hulpvraag passen.

Lesmateriaal

Zoek jij lesmateriaal waarmee je direct aan de slag kan in je tech- of medialab? Bij WisMon ligt het voor je klaar. Je leerlingen zijn direct enthousiast en jij hoeft je geen zorgen meer te maken over al die uren ontwikkeltijd. Ons lesmateriaal bestaat onder meer uit actieve (online) opdrachten, leuke voorbeelden en een mooie visuele uitwerking.

Leermiddelen

Lasersnijders, 3D-printers, Robots, VR-brillen en nog veel meer… Bij WisMon vind je allerlei geschikte leermiddelen die direct bruikbaar zijn in je klas. Bovendien zijn al onze leermiddelen geselecteerd op inzetbaarheid voor de lange termijn, waardoor je voorlopig vooruit kunt.

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor het implementeren van onderzoekend en ontwerpend leren op school? Laat een terugbelverzoek bij ons achter of vraag een offerte aan en we nemen contact met je op.