<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Advies voor STO, vmbo en vakhavo

Sterk techniekonderwijs is een prioriteit voor jouw STO of school, maar op sommige punten kan het beter. WisMon biedt ondersteuning met advies en begeleiding, daar waar het nodig is en naar de behoeften van jouw school.

Vraag vrijblijvend advies aan

Vraagstukken rondom techniekonderwijs

In het versterken van techniekonderwijs komen bij veel scholen dezelfde vragen op:

  • Hoe gebruik je een techlab duurzaam en effectief, gebaseerd op een breed gedragen visie?
  • Hoe motiveer je leerlingen en zet je toekomstgerichte leermiddelen didactisch onderbouwd in?
  • Wat is passend lesmateriaal en hoe train je docenten in het aannemen van een meer coachende rol?
  • Hoe overbrug je de kenniskloof in je team en neem je eventuele weerstand weg?
  • En hoe geef je dit alles vorm binnen het ontwikkelen van het praktijkgerichte programma van de nieuwe leerweg? 

Vanuit onze ervaring in zowel het basis- als voortgezet onderwijs bieden wij advies en begeleiding bij het neerzetten en/of doorontwikkelen van duurzaam techniekonderwijs. Wij bieden onderwijsoplossingen die leerlingen al doende hun talenten en passies laten ontdekken en met lessen die een link leggen met de praktijk. Zo krijgen leerlingen inzicht in hun toekomstige vak en kunnen ze de juiste keuzes maken voor een vervolgopleiding. 

 

Benieuwd naar hoe we jouw school of STO kunnen ondersteunen? Techniekexpert Remco kan je er alles over vertellen!  

 

Stuur mij meer informatie Bel mij terug

 

Voor elke school een passend traject
Gekoppeld aan eigen methodieken en thema’s
De beroepspraktijk naar de klas

Onze werkwijze bij advies en begeleiding

Icoon frisse blik

De frisse blik: hoe staan we ervoor?

We beginnen met een ‘Quickscan’: Waar staan jullie nu als school? Wat is jullie ‘waarom’, oftewel, jullie huidige visie op techniekonderwijs en hoe staat het met het draagvlak? Welke rol spelen docenten en wat is hun houding en kennis ten aanzien van techniekonderwijs?

Wat doen we al?

Vervolgens kijken we naar hoe jullie daar nu invulling aan geven. Hoe krijgen leerlijnen van Smart World nu vorm in jullie onderwijs? Hoe goed sluit dit aan bij de actuele beroepspraktijk en de belevingswereld van de leerlingen? En hoe staat het met de verbinding tussen PO/VO en de onder- en bovenbouw in het vmbo en vakhavo? 

Wat staat ons te doen?

Nu stellen we vast wat er nodig is om je techniekonderwijs te verbeteren. We maken samen een ontwikkelplan. Ontbreken een duidelijke visie en leerdoelen nog? Dan helpen we je die op te stellen. Wat wordt de doorlopende leerlijn? Welke leermiddelen en didactiek passen daarbij en wat voor lesmateriaal is daarbij nodig?

Realiseren: trainingen en lesmateriaal

Op basis van jullie visie en ontwikkelplan krijgen docenten daar waar nodig verschillende trainingen of opleidingen. Daarnaast kunnen wij helpen met het ontwikkelen van lesmateriaal dat past bij de thema’s, methodes en leermiddelen waar jullie mee (willen) werken. Zo worden docenten zelf experts in het neerzetten van sterk techniekonderwijs.    

Stuur mij meer informatie

Smart World

De wereld wordt in rap tempo ‘slimmer’: we laten steeds meer keuzes aan robots over en interactie is niet meer alleen aan mensen voorbehouden, ook apparaten praten met elkaar. De zogenaamde ‘smart world’ is overal: van de bouw en de dienstverlening tot de zorg en de natuur. Met de leerlijnen zoals Smart City, Smart Farming, Smart Health en Smart Industry, gekoppeld aan de 7 werelden van techniek, breng je de huidige ontwikkelingen naar de klas en komt de Smart World echt tot leven voor jouw leerlingen.  

Beroepspraktijk komt tot leven

Met leuke en praktijkgerichte onderwijsoplossingen 

Door docenten uit de praktijk

Met een passie voor technologie

Duurzaam en zelfstandig

Door te professionaliseren en inspireren

Innovatieve leermiddelen 

Met relevant en praktijkgericht lesmateriaal

Remco krijgt jouw techniekvraag van de grond

Geen enkele school is hetzelfde en dat geldt ook voor de vraagstukken rondom techniekonderwijs. Wat is er precies nodig op jouw school? Vanuit zijn jarenlange ervaring op het gebied van techniek in het onderwijs, kijkt Remco graag met je mee. 

Je kunt remco bereiken via remco@wismon.nl of 030-2372120.