<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Afsluitende examens

Je moet voor toelating tot je studie een certificaat kunnen overleggen voor een of meerdere bètavakken. Wat zijn dan je opties en wat zijn de deadlines voor aanmelden? Hieronder vind je de meest gangbare mogelijkheden om een certificaat te behalen.

Veel universiteiten en hogescholen hanteren vaak hun eigen regels omtrent toelatingseisen. Dit kan een certificaat of deficiëntieverklaring zijn, een toelatingstoets of Colloquium Doctum. Onze cursussen kunnen je op elk gekozen examen voorbereiden.

De meest voor de hand liggende afsluitende examens bij universiteiten zijn het staatsexamen of het CCVX voortentamen. Andere opties zijn het James Boswell examen, een Colloquium Doctum of toelatingstoets.

Sommige hogescholen hanteren een eigen toelatingsprocedure. Ze accepteren het staatsexamen of ze hebben hun eigen toelatingstoets die je bij de opleiding aflegt. Steeds meer opleidingen accepteren ook het CCVX tentamen op havo-niveau. Hieronder vind je alle informatie en de verschillen tussen de examens.

Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding die je wilt gaan volgen of een certificaat wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel jouw eigen verantwoordelijkheid.

 

 

CCVX tentamen

Het CCVX voortentamen wordt 3 keer per jaar afgenomen in april, juli en december en bevat geen practicum of mondeling en is op havo- en vwo niveau af te leggen. Het behalen van het CCVX-voortentamen is de meest gangbare toelatingseis voor hbo- en wo-opleidingen.

 

Meer informatie

 

Staatsexamen

Het staatsexamen wordt één keer per jaar in mei/juni afgenomen in meerdere steden. Voor het staatsexamen moet zowel een schriftelijk examen als een mondeling examen worden afgelegd. Ben je gezakt voor je havo- of vwo-opleiding? Door je deelcertificaten te behalen via staatsexamens, kun je alsnog je diploma halen.

 

Meer informatie

Overige examens

Andere afsluitende examens zijn bijvoorbeeld het Boswell examen, een toelatingstoets van de opleiding of het Colloquium Doctum (21+ toets). Het Boswell examen wordt drie keer per jaar afgenomen in april, juli en december

 

Meer informatie

Cursussen combineren

Moet je voor meerdere bètavakken een certificaat behalen voor toelating tot je studie? We hebben de verschillende mogelijkheden hieronder voor je op een rij gezet.

Cursussen

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een studie die precies bij jou past? Bij WisMon werk je doelgericht aan je toelating tot de studie van jouw keuze.