<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wetenschap & Techniek

Benieuwd naar hoe je wetenschap & techniekonderwijs op de basisschool in de praktijk brengt? Lees in deze blog hoe je W&T in het curriculum implementeert.

Steeds vaker zie je het thema Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs terug. Veel scholen zoeken momenteel een manier om W&T in hun curriculum te implementeren.

De redenen daarvoor geven we in deze blog. Ook vertellen we je hoe je op een laagdrempelige manier op jouw school aan de slag kan met W&T.

Waarom Wetenschap en Techniek?

Wanneer je Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs aanbiedt, voed je de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen die ze allemaal van nature bezitten.

Bovendien zet je flink in op de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals probleem oplossen, samenwerken, creatief denken, kritisch denken en communiceren. Kinderen hebben de rest van hun leven veel aan deze skills.

Verder maken kinderen in het basisonderwijs door hun nieuwsgierige grondhouding op een heel natuurlijke manier kennis met wetenschap en techniek. Dat motiveert hen misschien in de toekomst zelf een vervolgopleiding in de technische richting te gaan doen.

Tenslotte werk je met W&T heel concreet toe naar de kerndoelen die het SLO beschreven heeft binnen het thema ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Leerlijn Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs

Eind 2012 riepen het Platform Bèta Techniek en de PO-raad de Verkenningscommissie Wetenschap en Technologie primair onderwijs in het leven. Het doel daarvan was duidelijk: in 2020 moesten alle basisscholen Wetenschap en Techniek aanbieden.

Op basis van dit doel schreef het SLO een leerplankader W&T voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dit kader wordt gezien als de voorloper van definitieve leerlijnen.

Binnen het leerplankader W&T komen kennis, houding en vaardigheden op een logische wijze samen.

Denk daarbij aan:

  • Vaardigheden vergroten binnen onderzoeken en ontwerpen
  • Een onderzoekende en probleemoplossende houding aannemen
  • Kennis vergaren vanuit de eigen interesses of op basis van een onderwerp dat de leerkracht inbrengt
  • Kennis vergaren over onderzoeks- en ontwerpprocessen
  • Werken vanuit een context die aansluit op de leefwereld van de kinderen
  • Het verder ontwikkelen van generieke vaardigheden, zoals taal, rekenen en 21e-eeuwse vaardigheden.

Leuk en laagdrempelig

Als je Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs wilt aanbieden, hoef je als leerkracht geen genie te zijn op dat gebied. Je houdt dit thema gemakkelijk leuk en laagdrempelig, zowel voor de leerlingen als voor jezelf.

Zo kun je gebruik maken van goed doordachte innovatieve leermiddelen, maar alledaagse middelen zijn ook goed inzetbaar.

De grootste verandering die je als leerkracht wellicht ervaart, is de wijze waarop je lesgeeft. Wetenschap en Techniek vraagt om een coachende rol van de leerkracht. Dat betekent wel dat je niet op alle vragen antwoord hoeft te hebben. Je daagt leerlingen namelijk uit zelf hun vragen te beantwoorden.

Starten met W&T? WisMon helpt!

Wil jouw school W&T gaan aanbieden, maar is het lastig om de juiste start te maken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die WisMon je biedt.

WisMon heeft, in samenwerking met scholen,  een traject gecreëerd waarbij leerkrachten hun eigen doorlopende leerlijn W&T ontwikkelen die past bij hun school.  Wetenschap en Techniek krijgt daarin een structurele plek in het curriculum.

De aanpak bestaat uit drie modules die je als school met ons doorloopt in 1 tot 1,5 jaar.

Module 1: W&T vormgeven bij jou op school

WisMon biedt tijdens de eerste module drie trainingen waarin je als leerkracht theoretische en praktische handvatten krijgt om wetenschap- en techniekonderwijs op jouw school vorm te geven.

De W&T Quickscan staat aan de basis van deze bijeenkomsten. De Quickscan geeft aan wat de huidige stand van zaken is rondom Wetenschap en Techniek op jouw school. De missie en visie worden nader bekeken, net als de onderwijspraktijk en de al aanwezige faciliteiten.

Module 2: W&T in de klas

Module 2 staat geheel in het teken van de inzet van W&T in de praktijk. Je gaat aan de slag met een specifieke casus (VR, 3D-printen, lasersnijden of robotica en programmeren). De ervaring die je daarbij opdoet, neem je direct mee naar module 3.

Module 3: Inbedding W&T in het curriculum

WisMon geeft, in samenwerking met 3Dkanjers, jouw school de kans om gedurende het schooljaar structurele steun te ontvangen tijdens de inbedding van W&T in het bestaande curriculum. Je kiest daarvoor de module die het beste aansluit bij de situatie van jouw school.

Hier lees je meer over alle modules.

Wetenschap en Techniekonderwijs op de basisschool hoeft niet ingewikkeld te zijn

Met de juiste begeleiding hoeft de implementatie van Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs niet ingewikkeld te zijn. Zolang je maar het juiste pad bewandelt. WisMon helpt je graag bij het uitstippelen van dat traject. Neem dus gerust contact met ons op, of kijk hier voor meer informatie.

Wetenschap en Techniek

Met Wetenschap en Techniek kun je niet vroeg genoeg beginnen! WisMon helpt je W&T een plek te geven op een duurzame manier die past bij de behoefte en visie van jouw school.

Meer weten?

Wil je meer weten of sparren over wat WisMon voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@wismon.nl of 030-737 0348. Wij denken graag met je mee!