<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Subsidie

We vertellen je graag meer over de subsidie rondom het vrijroosteren van leraren voor gelijke kansen voor achterstandsleerlingen.

Willen jullie aanspraak maken op de subsidie voor het vrijroosteren van leraren voor gelijke kansen voor achterstandsleerlingen? WisMon helpt je graag bij de aanvraag procedure. Hieronder vertellen we je graag in het kort wat de subsidie inhoudt en hoe wij jouw school kunnen helpen bij het maken én uitvoeren van een subsidieplan.

Wat houdt deze subsidie in?

Tien schoolbesturen in het primair onderwijs en tien schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 15 februari een subsidieaanvraag indienen van maximaal €292.950. Met dit geld kunnen schoolbesturen in een periode van twee schooljaren hun leraren gedeeltelijk vrij roosteren. In deze tijd kunnen leraren zich richten op grofweg twee activiteiten: het professionaliseren van hun eigen pedagogisch-didactisch handelen door middel van coaching activiteiten en het intensief begeleiden van achterstandsleerlingen op sociaal-emotioneel en cognitief vlak.

De subsidie is bedoeld voor scholen met bovengemiddeld veel achterstandsleerlingen. Scholen die hiervoor in aanmerking komen moeten aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Primair onderwijs: scholen met een positieve achterstandsscore in 2020, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze score wordt berekend op basis van het aantal leerlingen dat een CITO-score heeft behorende tot de laagste 15% van Nederland.
 • Voortgezet onderwijs: scholen die voor de regeling leerplusarrangement vo in aanmerking komen. Dit betreft scholen waarbij minimaal 30% van de leerlingen woont in een postcodegebied dat valt in een armoedeprobleemcumulatie (apc) gebied.

Als je twijfelt of jouw school in aanmerking komt, dan helpen we je graag om dit voor jullie uit te zoeken.

Hoe kan WisMon helpen?

Naast de hulp die wij kunnen bieden bij het aanvragen van de subsidie, bieden wij jouw school ook graag ondersteuning tijdens de uitvoer van het subsidieplan. WisMon is specialist op gebied van coaching van leraren en het verzorgen van didactische trainingen op maat. Naast de begeleiding van de leraren kan WisMon ook achterstandsleerlingen ondersteunen met examentrainingen, bijlessen of innovatieve/vernieuwende gastlessen. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten die wij bij jullie op school kunnen organiseren.

Professionalisering van leraren

WisMon kan leraren op verschillende manieren ondersteunen bij de professionalisering van hun pedagogisch-didactisch handelen. We hebben bijvoorbeeld veel ervaring met het ontwikkelen en geven van (op maatgemaakte) docenttrainingen, waarbij de eigen onderwijspraktijk altijd het centrale uitgangspunt is. Voorbeelden van trainingen die wij kunnen verzorgen:

 • Taalgericht vakonderwijs: aandacht voor de vaktaal en het begeleiden van leerlingen met een taalachterstand in de reguliere vaklessen;
 • Talentontwikkeling: opzetten, organiseren en begeleiden van betekenisvolle projecten voor talenturen / keuze-uren / verlengde leertijd;
 • Onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren: ontwikkelen en begeleiden van thematisch en vakoverstijgend onderwijs waarbij leerlingen hun eigen kwaliteiten leren kennen en meer eigenaar zijn van hun leerproces;
 • LOB: ontwikkelen en organiseren van praktijkgericht onderwijs in samenwerking met vervolgopleidingen en lokale bedrijven of overheidsinstanties;
 • Leerlinginteractie: organiseren en begeleiden van onderwijsactiviteiten om leerlingen handvatten te geven voor het uiten van gevoel, gedachten, gedrag.
 • De veranderende rol van de docent: de verschuiving van vakexpert naar coach van de leerlingen en ontwikkelaar van actueel en contextrijk onderwijs.

Naast het verzorgen van trainingen, begeleidt WisMon leraren ook in de eigen lespraktijk met coachingsactiviteiten. Deze coaching is altijd praktijkgericht en bestaat o.a. uit lesbezoeken en 1-op-1 nabesprekingen. Daarbij geven we de leraren gerichte feedback aan de hand van een op maat gemaakte rubric. Deze coaching kunnen wij combineren met de hierboven genoemde trainingen, waarbij een training met (een deel van) het team gevolgd wordt door individuele coaching om het geleerde toe te kunnen gaan passen in de praktijk.

De professionals van WisMon zijn naast trainen en lesgeven ook ervaren in het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs. Tijdens het professionaliseringstraject kunnen wij de leraren goed ondersteunen bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor achterstandsleerlingen, waarbij we innovatieve leermiddelen in kunnen zetten zoals 3D-printers, virtual reality, lasersnijders, en robotica.

Ondersteuning aan achterstandsleerlingen

WisMon kan jullie school op verschillende manieren ondersteunen bij de intensieve begeleiding van achterstandsleerlingen. Voor alle volgende begeleidingsactiviteiten geldt dat jullie school dit volledig aan WisMon uit kan besteden (zodat leraren tijd over houden voor andere activiteiten), maar wij kunnen leraren ook ondersteunen om deze activiteiten zelf uit te gaan voeren:

 • Examentraining in de bètavakken: we geven bij WisMon examentrainingen in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (vmbo/havo/vwo);
 • Vaktaallessen in de bètavakken: we hebben vaktaalbundels en cursussen ontwikkeld voor anderstaligen en leerlingen met een taalachterstand;
 • Vakinhoudelijk bijspijkeren middels bijlessen of maatwerklessen: voor PO o.a. in taal en rekenen, voor VO o.a. in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie;
 • Ontwikkeling vaardigheden voor vervolgonderwijs: oefenen met reflectie, studie-vaardigheden, en 21e-eeuwse vaardigheden, o.a. in vakoverstijgende projectlessen.
 • Creativiteit en zelfvertrouwen bevorderen: bijvoorbeeld met wetenschap- en technieklessen, onderzoekend en ontwerpend leren, of praktische en realistisch LOB opdrachten voor externe opdrachtgevers;

Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit WisMon voor vervangende leraren te zorgen, om de leraren van jullie school vrij te kunnen roosteren voor begeleiding van de achterstandsleerlingen. Bij WisMon werken we met een grote pool van freelance bevoegde docenten, en kunnen we naast de reguliere vakken ook verschillende gastlessen verzorgen.

Praktische zaken

Meer weten over WisMon?

Ben je benieuwd naar de gezichten achter WisMon? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Het Klaslokaal voor de Toekomst

Ben jij op zoek naar de juiste invulling en begeleiding voor een Techlab, Skillslab of Makerspace bij jou op school? Ontdek alle mogelijkheden voor een creatieve leeromgeving voor toekomstgericht onderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten of sparren over wat WisMon voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact met ons op via onderwijs@wismon.nl of 030-2372100. Wij denken graag met je mee!

Dit vind je misschien ook interessant

De toekomst in eigen handen op het WICO

Lees verder

Van STEM naar STEAM op het Novalis College

Lees verder

Digital Geletterdheid leerlijn & implementatie voor Hub Noord-Brabant

Lees verder