<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wat zijn bèta vakken?

Bèta vakken worden ook wel exacte vakken genoemd en gaan over natuurwetenschappen. In dit artikel vertellen we je alles wat je over bètavakken moet weten.

Onder de bèta vakken (of bètavakken) vallen wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Het zijn de vakken die gaan over natuurwetenschappen. Bij bèta vakken ligt de nadruk altijd op de manier waarop dingen precies werken. Daarom worden ze ook wel exacte vakken genoemd.

Wat is bèta?

Bèta is in feite de tweede letter van het Griekse alfabet. Binnen die rij letters wordt hij omgeven door alpha en gamma. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat wetenschappelijke studies worden onderverdeeld in alpha-, bèta- en gammawetenschappen.

In de alphawetenschappen wordt alles bestudeerd dat door menselijke geest is voortgebracht. Denk maar aan talen en geschiedenis.

De bètawetenschappen gaan allemaal over de natuurwetenschappen. Natuurwetten, logica en exacte berekeningen spelen bij bèta een belangrijke rol. Techniek, wiskunde en natuurkunde zijn hier voorbeelden van.

Bij de gammawetenschappen gaat het allemaal om de maatschappij en het menselijk gedrag. Daar vind je bijvoorbeeld psychologie en sociologie terug.

Exacte vakken

Zoals we al eerder aangaven, worden bèta vakken ook wel exacte vakken genoemd. En dat is niet voor niets.

Eigenlijk gaat het bij alle bèta vakken om heel precieze (exacte) benaderingen van een onderdeel van de wereld. Met logisch redeneren en een goede cijferknobbel kom je dus aardig ver.

In het begin van onze blog noemden we al de standaard bèta vakken binnen het voortgezet onderwijs. Nu volgt een wat uitgebreider overzicht van bèta vakken die je ook in het hoger/ wetenschappelijk onderwijs kunt tegenkomen:

  • wiskunde
  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • informatica
  • technische wetenschappen
  • aardwetenschappen

We moeten hierbij opmerken dat biologie en aardwetenschappen wel onder de bèta vakken vallen als je dit begrip ruim neemt. Mensen die een meer strikte definitie gebruiken, vinden dat slechts delen van deze twee vakken tot de bèta-kant behoren.

In Nederland gebruiken we over het algemeen de brede definitie. Ook in deze blog scharen we biologie en aardwetenschappen onder de bèta vakken.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

Wat zijn beta vakken

In welke profielen zitten bètavakken?

Afhankelijk van je interesses kies je in de derde klas van de havo of het vwo een profiel. Maar hoe zit het met profielen en bètavakken?

Het bèta profiel bij uitstek is Natuur en Techniek. Je krijgt dan verplicht natuurkunde, scheikunde en wiskunde B. Verder maak je nog de keuze of je biologie, wiskunde D of bijvoorbeeld informatica aan je profiel wilt toevoegen.

Heb je iets minder met bèta, maar ben je wel geïnteresseerd in chemie, gezondheid, milieu, planten of dieren? Dan is Natuur en Gezondheid iets voor jou. Ook dit profiel bevat een paar verplichte bèta vakken, namelijk biologie en scheikunde. Vakken als natuurkunde en aardrijkskunde vallen dan in het keuzedeel.

Maar vergis je niet, ook in de andere profielen zit minimaal één bèta vak verstopt: wiskunde is in alle gevallen verplicht. Het soort wiskunde dat je krijgt varieert wel ontzettend per profiel.

Lang niet voor alle studierichtingen heb je een bèta profiel nodig. Toch is een basis in bèta altijd goed, omdat je bij deze vakken leert hoe je logisch moet nadenken. Die vaardigheid komt je in je hele leven goed van pas.

Cursussen bètavakken bij WisMon

Waren die bèta vakken voor jou het struikelblok tijdens je eindexamen? Of voldoet je profiel niet aan de toelatingseisen voor je gewenste vervolgopleiding? Dan kan WisMon je helpen.

WisMon ademt bèta. Daarom kunnen we jou ook zo goed bijstaan. Onze ervaren vakdocenten leren jou in onze bèta cursussen alles wat je moet weten om alsnog voor het ontbrekende vak te slagen.

We bieden cursussen wiskunde a vwo, wiskunde b vwo, natuurkunde vwo, scheikunde vwo en biologie vwo. Ook op havo-niveau bieden we deze bèta cursussen aan. Je kunt dus altijd bij ons terecht!

Al onze cursussen bereiden jou voor op het CCVX-voortentamen of de toelatingstoets die jouw vervolgopleiding aanbiedt. Of op het staatsexamen dat jou naar een deelcertificaat  voor het gewenste vak brengt.

Tijdens onze cursussen komt de hele bovenbouwstof van een specifiek bèta vak nog eens aan bod. Wij stomen je dus helemaal klaar voor je toelatingstoets of -examen.

Wil je meer weten over een cursus voor één van de bètavakken? Uitgebreide informatie vind je op onze cursuspagina.

Mis jij nog een bètavak?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Of wil je de volledige bovenbouwstof nog een keer doorlopen? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Persoonlijk advies nodig?

Wil jij meer weten over ons cursusaanbod? Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een cursus er bij WisMon uitziet, of vraag persoonlijk advies aan. Wij denken graag met je mee!