Cursus Wiskunde A VWO

Heb je als aankomend HBO/WO student onvoldoende kennis van wiskunde A vwo? Onze cursus wiskunde A vwo bereidt jou voor op het voortentamen en staatsexamen, zodat je met het benodigde diploma alsnog kan worden toegelaten.

Schrijf je in

Opbouw van de cursus

Voorkennis

Voorkennis van de onderbouwstof wiskunde is belangrijk voor het succesvol afronden van de cursus.
Bij twijfel of je voldoende voorkennis hebt voor deze cursus kan je eerst onze instaptoets maken. Mocht je het fijner vinden om de toets op papier te hebben dan vind je hier de opgaven en antwoorden. Beheers je de stof in deze toets nog niet voldoende, dan adviseren we je om eerst de basiscursus wiskunde te volgen. Deze basiscursus start 2 weken voor aanvang van deze cursus.

Zelfstudie

Je kunt rekenen op 4 uur zelfstudie bij iedere les.

Certificaat

Als je voldaan hebt aan de aanwezigheidsplicht van 75% ontvang je aan het einde van de cursus een certificaat van deelname. Let wel op dat dit geen officieel erkend certificaat is voor toelating tot een studie. Weet je nog niet welk examen je wilt gaan afleggen? Lees dan eerst de informatie door over alle afsluitende examens.

Vernieuwingen examenprogramma

Vanaf mei 2018 gaat voor vwo wiskunde A en B het vernieuwde examenprogramma in. Vanaf september 2018 zal WisMon overstappen naar het vernieuwde examenprogramma.

Meer informatie over de veranderingen in het examenprogramma vind je hier.

Blok 1
Basisvaardigheden wiskunde
rekenregels, algebraïsche vaardigheden
Blok 2
Functies en grafieken
lineaire-, machts-, wortel-, gebroken, exponentiële en logaritmische functies
Blok 3
Tellen en kansen
telproblemen, permutaties, combinaties, kansexperimenten en vaasmodel
Blok 4
Differentiëren
som-, product-, ketting- en quotiëntregel, veranderingen en optimaliseren
Blok 5
Rijen en periodieke functies
rijen en reeksen, rekenkundige en meetkundige rijen, sinusoïden en toepassingen
Blok 6
Statistiek
beschrijvende statistiek, binomiale verdeling, wortel n wet en binomiale toetsen
Blok 7
Examenvoorbereiding

Lesmateriaal

Benodigd lesmateriaal

  • Getal & Ruimte Wis A VWO, deel 1,2,3 en 4 (11e editie)
  • Grafische rekenmachine (indien je staatsexamen doet
  • Reguliere rekenmachine (indien je het CCVX doet)
  • Voortentamenbundel (inbegrepen bij de cursusprijs)
  • Hier vind je de boekenlijst voor al onze cursussen.

Digitaal lesmateriaal

Tijdens de cursus ontvang je toegang tot het digitale lesmateriaal via de Google Drive.

WisMon Boekenservice

Alle benodigde (tweedehands) informatieboeken zijn snel en voor een voordelig tarief bij WisMon te huren

WisMon verzorgt alleen digitale antwoorden. Indien je een antwoordenboekje wilt dan dien je deze zélf aan te schaffen. Bestel hier je boeken

Wiskunde A VWO cursussen

Bij een voor- en najaarscursus heb je twee keer per week les over een periode van 3-4 maanden. Tijdens de intensieve zomercursus heb je twee maanden lang vier lessen per week. Bij een jaarcursus worden lessen verspreid over acht maanden, waarbij je één keer per week les hebt.

De verwachte groepsgrootte is gebaseerd op voorgaande jaren. De daadwerkelijke groepsgrootte kan dus afwijken. De maximale groepsgrootte is 20 leerlingen.

Voorjaarscursus

8 jan - 17 apr 2020

WisMon Utrecht

Maandag en woensdag
13:30-17:00.

Er worden lessen op de volgende zaterdagen gepland:
1 februari
14 maart

Einddatum en aantal zaterdagen onder voorbehoud.

We raden aan je uiterlijk twee weken voor start van de cursus in te schrijven.

Maximum aantal deelnemers: 12


13 jan - 17 apr 2020

VU Amsterdam

Maandag en woensdag,
17:30-21:00.

Er worden lessen op de volgende zaterdagen gepland:
25 januari
14 maart

Einddatum en aantal zaterdagen onder voorbehoud.

We raden aan je uiterlijk twee weken voor start van de cursus in te schrijven.

Verwachte groepsgrootte: 10-15

Zomercursus

2 jun - 14 jul 2020

WisMon Utrecht

Maandag t/m donderdag
14:00-18:00

Einddatum onder voorbehoud i.v.m. CCVX datum. Deze cursus is ter voorbereiding op het CCVX voortentamen en het James Boswell examen.

We raden aan om uiterlijk drie weken voor start je in te schrijven.

Verwachte groepsgrootte: 12

2 jun - 14 jul 2020

VU Amsterdam

Maandag t/m donderdag
14:00-18:00

Einddatum onder voorbehoud i.v.m. CCVX datum. Deze cursus is ter voorbereiding op het CCVX voortentamen en het James Boswell examen.

We raden aan om tijdig in te schrijven voor deze cursus. Twee weken voor start bekijken wij aan de hand van het aantal inschrijvingen of deze cursus doorgaat. Bij te weinig aanmeldingen wordt deze groep samengevoegd met de groep in Utrecht.

Minimum aantal deelnemers: 8

Wil je een cursus volgen? Schrijf je in

Cursussen combineren? Bekijk hier de mogelijkheden

Ervaringen

Contact

Wil je meer informatie? Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.