<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Bereid je voor op het Boswell Bèta examen wiskunde B

Mis jij een bètavak voor toelating tot de universiteit of hogeschool? Met het behalen van een Boswell Bèta examen wiskunde B word je voor veel opleidingen alsnog toegelaten tot de studie van jouw keuze. WisMon bereidt jou voor op het CCVX voortentamen, het staatsexamen en het Boswell Bèta examen voor wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Wat is het Boswell Bèta examen wiskunde B?

Het Boswell Bèta (James Boswell) examen wiskunde B wordt op havo- en vwo-niveau afgenomen en staat onder auspiciën van de Universiteit Utrecht.

Het Boswell Bèta examen toetst schriftelijk de gehele bovenbouwstof en bevat géén mondeling.

Erkenning

Met het behalen van een Boswell Bèta examen wiskunde B ontvang je een testimonium/deficiëntieverklaring. Hiermee word je, samen met je behaalde havo- of vwo-diploma, in de meeste gevallen alsnog toegelaten tot jouw gekozen studie.

Het Boswell Bèta examen wordt niet geaccepteerd door geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde. Voor deze opleidingen dien je het CCVX voortentamen af te leggen.

Ben je gezakt voor je havo- of vwo-examen en wil je alsnog jouw diploma halen? Dan is een Boswell Bèta examen niet voldoende en heb je een deelcertificaat nodig via het staatsexamen.

Let op! Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding die je wilt gaan volgen of het Boswell Bèta testimonium wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel eigen verantwoordelijkheid.

Hoe bereid je je voor?

Wij adviseren om je altijd goed voor te bereiden op het Boswell Bèta examen. Dit kun je doen door het volgen van een cursus wiskunde bij WisMon of Boswell Bèta. De cursussen wiskunde A/Bnatuurkundescheikunde en biologie behandelen de gehele bovenbouwstof en zijn gericht op het behalen van het Boswell Bèta examen of een CCVX voortentamen.

Praktische informatie

Het Boswell examen wiskunde B wordt drie tot vijf keer per jaar georganiseerd.

Dit is doorgaans eind april, juli, augustus en november/december. WisMon zorgt dat de voorbereidende cursussen aansluiten op deze tentamendata.

Ben jij helemaal voorbereid en klaar voor het tentamen? Dan schrijf je je zelf in voor het examen in bij Boswell Bèta. Dit kan tot vijf werkdagen voor start van het examen. Een voortentamen kost €105 en wordt apart afgenomen door Boswell Bèta.

Bekijk ons cursusaanbod!

Ga jij een Boswell Bèta examen of CCVX voortentamen afleggen en wil jij je hier goed op voorbereiden? Met onze cursussen werk je doelgericht aan het behalen van het examen en kun je alsnog starten met de studie van je dromen!

Cursus natuurkunde Cursus wiskunde Cursus scheikunde Cursus biologie

Het CCVX voortentamen

Mis jij een bètavak voor toelating tot de universiteit of hogeschool? Of ga je geneeskunde, biomedische wetenschappen of tandheelkunde studeren? Met het behalen van een CCVX voortentamen word je, samen met je al behaalde havo- of vwo-diploma, alsnog toegelaten tot jouw gekozen studie.

Alle vragen