<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

CCVX voortentamen optimaal voorbereiden?

Mis jij een bètavak voor toelating tot de universiteit of hogeschool? Met het behalen van een CCVX voortentamen word je alsnog toegelaten tot de studie van jouw keuze! WisMon bereidt jou optimaal voor op het CCVX voortentamen wiskunde a, wiskunde b, scheikunde, biologie of natuurkunde op havo- en vwo-niveau!

Wat is het CCVX voortentamen?

De Centrale Commissies Voortentamen is een landelijk samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteiten. Zij onderzoeken of een student een vak goed genoeg beheerst om toegelaten te worden tot een studie middels een examen.

Het CCVX voortentamen toetst schriftelijk de gehele bovenbouwstof en bevat géén mondeling.

Met het behalen van een CCVX tentamen ontvang je een testimonium/deficiëntieverklaring. Hiermee word je, samen met je behaalde havo- of vwo-diploma, alsnog toegelaten tot jouw gekozen studie. Ben je gezakt voor je havo- of vwo-examen en wil je alsnog jouw diploma halen? Dan is een CCVX testimonium niet voldoende en heb je een deelcertificaat nodig via het staatsexamen.

 

Erkenning

Het behalen van het CCVX voortentamen is één van de meest gangbare toelatingseisen voor universiteiten in Nederland. Studies als geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen en veel economische en technische opleidingen erkennen het CCVX voortentamen. Ook bij veel Belgische, Duitse en Engelse universiteiten wordt het CCVX testimonium erkend.

Veel hogescholen hanteren hun eigen toelatingsprocedure middels een eigen toelatingstoets, of accepteren alleen het staatsexamen bij toelating. Steeds meer hbo-opleidingen accepteren echter ook het CCVX  voortentamen op havo-niveau.

Let op! Informeer vóór start van de cursus zelf bij de studieadviseur van de opleiding die je wilt gaan volgen of het CCVX testimonium wordt erkend. Het afleggen van het juiste examen is geheel eigen verantwoordelijkheid. Je dient je zelf voor het tentamen in te schrijven.

Hoe bereid je je voor op het CCVX examen?

Wij adviseren om je altijd goed voor te bereiden op het CCVX voortentamen. Dit kun je doen door het volgen van een cursus bij WisMon. De cursussen wiskunde a/bnatuurkundescheikunde en biologie behandelen de gehele bovenbouwstof en zijn gericht op het behalen van het CCVX tentamen. Ook sluiten ze altijd aan op de tentamendata.

Beheers je de volledige bovenbouwstof van een vak al en wil je de puntjes op de i zetten? Of ben je gezakt en wil je alle stof kort herhalen? Dan is een CCVX tentamentraining iets voor jou. In deze training doorloop je in 4 tot 6 lessen alle stof en oefen je met oude examens.

Praktische informatie

De voortentamens worden drie keer per jaar afgenomen in Utrecht. Dit is doorgaans eind april, juli en november/december. WisMon zorgt dat de voorbereidende cursussen altijd aansluiten op deze tentamendata. Check voor de meest up-to-date informatie altijd ccvx.nl.

Ben jij helemaal voorbereid en klaar voor het tentamen? Dan schrijf je je zelf in voor het voortentamen bij het CCVX. Dit kan tot tien werkdagen voor start van het tentamen. Een voortentamen kost €91 en wordt apart afgenomen door het CCVX.

Je kunt het CCVX voortentamen ook op havo-niveau afleggen. De datum en de locatie waar je het tentamen aflegt zijn hetzelfde als bij de vwo-tentamens. Aanmelden kan via de website van de CCVX.

Bereid je voor op het CCVX tentamen.

Ga jij het CCVX voortentamen afleggen en wil jij je hier goed op voorbereiden? Met onze cursussen werk je doelgericht aan het behalen van het examen en kun je alsnog starten met de studie van je dromen!

 

Cursus natuurkunde Cursus wiskunde Cursus scheikunde Cursus biologie

Een deelcertificaat halen

Ben jij gezakt voor je havo- of vwo-diploma? Door een deelcertificaat te behalen via een staatsexamen kun je alsnog je diploma halen. Zo zijn je diploma en de studie die je wilt gaan doen binnen handbereik!

Alle vragen