<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Het verschil tussen wiskunde A en B

Het is tijd om profielen te kiezen. Jij weet ongeveer wel wat je wilt, maar wat moet je toch met wiskunde? Wat is überhaupt het verschil tussen wiskunde A en B? En wat zegt je keuze over je mogelijke vervolgopleiding? Om je de keuze tussen wiskunde A en B wat makkelijker te maken, zetten we in deze blog de verschillen voor je op een rijtje. Dat scheelt jou weer wat uitzoekwerk!

Het grootste verschil tussen wiskunde A en B: context versus abstract

Op de middelbare school komt er een moment dat je een richting moet gaan kiezen. Dit doe je door middel van een profielkeuze. Hierbij moet je onder andere een keuze maken tussen wiskunde A en wiskunde B. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen wiskunde A en wiskunde B?

Als je naar wiskunde A kijkt, gaat het voornamelijk om wiskunde die gekoppeld is aan situaties uit de wereld om je heen. Vaak zitten wiskunde A-sommen verpakt in een verhaal. Die context gebruik je om de som op te lossen. Zo leer je bijvoorbeeld berekenen hoe groot de kans is dat je 6 gooit met 2 dobbelstenen.

Wiskunde A op havo-niveau richt zich vooral op statistiek en toegepaste analyse. Kansberekening komt daar bij wiskunde A op vwo-niveau nog bij. In een groot aantal gevallen mag je gebruik maken van je grafische rekenmachine.

Bij wiskunde B op havo-niveau en op vwo-niveau komen meer theoretische vraagstukken aan bod. De sommen bestaan vaak uit grafieken en vergelijkingen. Algebra en meetkunde zijn bij dit vak aan de orde van de dag, terwijl statistiek ontbreekt. Je rekenmachine moet je bij wiskunde B veel vaker thuislaten.

Wiskunde B is met name geschikt voor jou als je denkt aan een vervolgstudie in de bètarichting. Dat kan bijvoorbeeld geneeskunde zijn of scheikunde. Met wiskunde B in je profiel ben je sowieso minder beperkt in je studiekeuze dan met wiskunde A.

 

Wanneer kies je wiskunde A en wanneer wiskunde B?

Of wiskunde A of B de beste keuze voor jou is, hangt van een aantal dingen af. Heb je al een idee wat voor vervolgopleiding je wilt doen? En wat is je profielkeuze?

In de profielen Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid heb je de keuze tussen wiskunde A of B. Kies je het profiel Natuur & Techniek, dan zit je vast aan wiskunde B en valt er voor jou niets te kiezen.

Ga je voor het profiel Cultuur & Maatschappij op vwo niveau, dan kun je naast wiskunde A en B ook kiezen voor wiskunde C. Wiskunde C is een variant op wiskunde A en is meer geschikt als je een sociale/culturele opleiding gaat volgen. Havisten kunnen er in het C&M profiel voor kiezen om wiskunde helemaal links te laten liggen.

Natuurlijk hangt je keuze ook samen met jouw wiskunde kwaliteiten in de onderbouw. Vooral als je wiskunde echt heel moeilijk vindt, is wiskunde A de beste optie voor jou. Lukte dat vak in de onderbouw best aardig, ga dan voor wiskunde B. Met die variant word je namelijk op veel meer opleidingen toegelaten. Je beperkt jezelf met wiskunde B dus minder in je keuzevrijheid dan met wiskunde A.

Van profiel naar studie!

Bij opleidingen zoals geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, farmaceutische wetenschappen en aardwetenschappen wordt je  toegelaten worden met zowel wiskunde A als wiskunde B vwo. De wat meer exactere studies zoals als econometrie, technische bedrijfskunde, medische natuurwetenschappen, scheikunde, natuurkunde, docent wiskunde (hbo), bio-farmaceutische wetenschappen, en natuur- en sterrenkunde vereisen wiskunde B vwo om te worden toegelaten.

Wil je zeker weten of je wiskunde A of B nodig hebt voor een studie? Neem dan contact op met de studieadviseur van de opleiding die je wilt gaan doen, of check de handige tool van studiekeuze123.

Een keuze maken is niet altijd makkelijk. Toch hopen we dat je dat makkelijker lukt nu je het verschil tussen wiskunde A en B beter kent. We horen graag van jou wat jouw beweegredenen zijn om voor wiskunde A of B te kiezen!

Verschillen op havo-niveau

Wiskunde A havo

Als je op de havo voor wiskunde A kiest, kun je de volgende onderwerpen verwachten:

 • Lineaire en exponentiële verbanden komen vaak aan bod;
 • Je krijgt statistiek, waarbij je situaties leert herkennen en daarna formules toepast;
 • Je werkt veel met de grafische rekenmachine, waarmee je bijvoorbeeld snijpunten en hellingen leert berekenen.

Wiskunde B havo

Wiskunde B op havo  niveau ziet er als volgt uit:

 • Je gaat aan de slag met lineaire, kwadratische, wortel-, gebroken, exponentiële en logaritmische functies;
 • In beperkte mate werk je met afgeleiden van lineaire, kwadratische, wortel-, gebroken functies.
 • Gebruik van de grafische rekenmachine is veel minder vaak toegestaan; van jou wordt verwacht dat je de berekeningen op een meer exacte manier oplost;
 • Meetkunde komt met grote regelmaat terug. Daarbij werk je onder andere met driehoeken, sinus, cosinus, tangens, de sinus- en co-sinusregel, afstanden en hoeken;
 • Ook goniometrie is, in beperkte mate, onderdeel van dit vak. Een ander woord voor goniometrie is driehoeksmeetkunde.

Verschillen op vwo-niveau

Wiskunde A vwo

Dit zijn de onderwerpen die je bij wiskunde A op vwo-niveau te wachten staan:

 • Je analyseert functies zoals de lineaire, kwadratische, wortel-, gebroken, exponentiële en logaritmische functies;
 • Je werkt met een aantal afgeleiden, waaronder de product-, quotiënt- en kettingregel;
 • Statistiek is een belangrijk onderdeel;
 • Ook kansrekening komt regelmatig terug, waarbij je je met name buigt over  binomiale en normale kansverdeling en over het gebruik van de product- en somregel;
 • Je werkt met meetkundige en rekenkundige rijen.

Wiskunde B vwo

Bij wiskunde B op vwo-niveau kun je dit verwachten:

 • Je analyseert functies zoals de lineaire, kwadratische, wortel-, gebroken, exponentiële en logaritmische functies, maar ook limieten en perforaties;
 • Je werkt met afgeleiden van alle functies, waaronder exponentiële en logaritmische;
 • Bovendien werk je met alle regels, dus de product-, quotiënt- en kettingregel;
 • Integralen komen aan bod (bijvoorbeeld oppervlakten en inhouden van omwentelingslichamen);
 • Goniometrie komt veel terug. Je leert over sinusoïden en ook over afgeleiden van de sinus, cosinus en tangens;
 • Tenslotte houd je je regelmatig bezig met meetkunde.

Jouw wiskundekennis opfrissen?

Is het al een tijdje geleden dat je wiskunde in de onderbouw hebt gevolgd? Misschien wil je je wiskunde kennis dan eerst opfrissen met een basiscursus wiskunde. Deze cursus behandelt de onderbouwstof wiskunde A én B op havo/vwo niveau. Zo “proef” je gelijk wat van de verschillen en maak je vervolgens een vliegende start bij de volledige cursus wiskunde A of B. Voor de basiscursus wiskunde a/b is er geen voorkennis van wiskunde nodig!

Bekijk de basiscursus wiskunde

Mis jij nog wiskunde je profiel?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Of wil je de volledige bovenbouwstof nog een keer doorlopen? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Persoonlijk advies nodig?

Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een (online) cursus er bij WisMon uitziet. Ga je meerdere vakken volgen en heb je hulp nodig bij het opstellen van een programma? Vraag dan persoonlijk advies aan!

Dit vind je ook interessant

Een tussenjaar nemen? Dit moet je weten!

Lees verder

Bouwkunde studeren? Dit zijn de toelatingseisen!

Lees verder

Tandheelkunde studeren? Dit zijn de toelatingseisen!

Lees verder