<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Je voor een staatsexamen aanmelden? Hoe werkt dat?

Ben je gezakt of voldoe je niet aan de eisen van je vervolgopleiding? Met een staatsexamen kun je alsnog je diploma halen en toegelaten te worden. In deze blog vind je alle informatie die je nodig hebt over staatsexamens.

Daar zit je dan… Het is juni en je hebt zojuist te horen gekregen dat je een onvoldoende op je eindlijst hebt voor wiskunde. En dat terwijl jouw vervolgopleiding van je eist dat je dat vak met een voldoende hebt afgesloten. Wat te doen? Je voor een staatsexamen aanmelden kan wel eens dé oplossing zijn!

Wat is een staatsexamen?

Een staatsexamen is een afsluitend examen voor vmbo, havo of vwo. Toch wordt het staatsexamen niet door scholen georganiseerd, maar door DUO, een instantie die gekoppeld is aan de overheid. Het staatsexamen is voor jou interessant als je niet (meer) deelneemt aan het reguliere voortgezet onderwijs. Sterker nog, als je deel wilt nemen aan een staatsexamen, hoef je niet eens een vooropleiding te hebben.

Bovendien mag je helemaal zelf bepalen hoe je aanvliegroute naar het staatsexamen eruit ziet. Je hoeft er niet per se voor naar school. Je mag per jaar in 1 of meerdere vakken examen doen. Met een deelcertificaat sluit je het door jou gekozen vak (alsnog) af.

Wat moet je verwachten?

Toch is het staatsexamen in een aantal opzichten vergelijkbaar met een regulier landelijk examen voortgezet onderwijs:

  • Beide varianten hebben dezelfde exameneisen.
  • Allebei kennen een schriftelijk onderdeel.
  • De examens worden in beide gevallen op vergelijkbare wijze afgenomen.
  • Diploma’s van het staatsexamen vwo, havo of vmbo zijn gelijkwaardig aan diploma’s van het regulier voortgezet onderwijs.

Een staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het zogenaamde college-examen.

Het centraal examen is exact hetzelfde als het centraal examen voor het voortgezet onderwijs. Het wordt, net als op school, afgenomen in mei of juni en is volledig schriftelijk.

Het college-examen is een vervanger voor de schoolexamens zoals die in het voortgezet onderwijs worden afgenomen. De toetsen van het college-examen worden altijd mondeling afgenomen. Soms komt daar nog een schriftelijk deel bij.

Het schriftelijke deel van het college-examen vindt plaats in mei of juni; het mondelinge deel in juli. In sommige gevallen moet je een werkstuk inleveren. Dat moet dan vóór 1 april gebeurd zijn. Lever je je werkstuk te laat in, dan kun je niet deelnemen aan het mondelinge examen.

Wat als je het staatsexamen niet haalt?

Als je zakt voor je staatsexamen, mag je voor 2 vakken een herkansing doen. Dat mag wel alleen als het uiteindelijke cijfer met behulp van die herkansing nog een voldoende kan worden. Een herkansing bestaat uit enkele of alle onderdelen van de examens die je voor de betreffende vakken hebt gedaan.

Hoe kun je je voor een staatsexamen aanmelden?

Aanmelden voor een staatsexamen voortgezet onderwijs doe je via de site van DUO. Wanneer je dat kunt doen, lees je hier.

Bij aanmelding bepaal je in principe zelf in welke stad je examen wilt doen. Soms zijn alle plekken in de betreffende plaats al gevuld. Dan deelt DUO je in op een andere locatie. Ook betalen voor je examen doe je direct bij aanmelding. Per vak betaal je € 131,-.

2 weken voor het examen ontvang je een oproepbrief. Daarin staat precies waar je moet zijn en wanneer je je examen moet doen.

Op de dag van je examen moet je een geldig persoonsbewijs met paspoort bij je hebben. Dat kan een paspoort zijn, maar ook een rijbewijs of verblijfsdocument.

Met WisMon bereid je je voor

Wanneer je goed voorbereid je staatsexamen in wilt gaan, is het natuurlijk superhandig als je daar wat hulp bij krijgt. Bij WisMon kun je daarvoor cursussen volgen. WisMon is volledig gericht op de bètavakken. Tijdens de cursussen wiskunde a/bnatuurkundescheikunde en biologie behandelen we de gehele bovenbouwstof van jouw niveau.

De cursussen zijn volledig gericht op het behalen van het staatsexamen. Ze sluiten daarom altijd aan op de examendata. Vooral de jaarcursus en voorjaarscursus zijn geschikt voor het behalen van je deelcertificaat via het staatsexamen. Met behulp van onze cursussen bereid je je voor op de schriftelijke examenonderdelen. Voor het mondelinge examen moet je zelf de voorbereiding organiseren.

Denk jij dat het staatsexamen de oplossing is voor jouw diploma probleem? Ga je dan snel voor het staatsexamen aanmelden en geef je op voor onze bijbehorende cursus(sen). Grote kans dat jij straks dat felbegeerde papiertje in je zak steekt!

Het alternatief: een CCVX voortentamen

Heb jij een certificaat nodig als aanvulling op jouw al behaalde diploma voor toelating tot een hbo of wo-studie? Naast het behalen van een deelcertificaat is het ook mogelijk om een CCVX voortentamen te overleggen aan jouw opleiding. Dit kan alleen voor de vakken wiskunde a/b, natuurkunde, scheikunde en biologie. Meer weten? Lees dan onze blog over het CCVX voortentamen!

Mis jij een bètavak in je profiel?

Heb jij een bètavak nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor op het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen.

Persoonlijk advies nodig?

Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een (online) cursus er bij WisMon uitziet. Ga je meerdere vakken volgen en heb je hulp nodig bij het opstellen van een programma? Vraag dan persoonlijk advies aan!