<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wat zijn exacte vakken?

Exacte vakken zijn wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Het zijn de vakken waarbij precieze berekeningen en een wetenschappelijke benadering de boven-toon voeren. In deze blog lees je meer over deze kant van de wetenschap.

Waarom de naam ‘exacte vakken’?

Zoals we eerder aangaven, maak je bij de exacte vakken altijd gebruik van nauwkeurige, meetbare experimenten en berekeningen. Exacte experimenten en berekeningen dus.

Bij vakken als scheikunde en natuurkunde is dus weinig ruimte voor meningen en argumenten. Op basis van hypotheses worden experimenten uitgevoerd die een theorie bevestigen of juist onderuithalen.

Bij wiskunde zijn de berekeningen al net zo nauwkeurig. Er is geen ruimte voor meerdere goede antwoorden. Slechts 1 uitkomst mag als de juiste worden beschouwd.

Bètavakken

Exacte vakken worden ook wel bètavakken genoemd. Het woord ‘bèta’ refereert aan de tweede letter van het Griekse alfabet. Wetenschappelijke studies zijn onderverdeeld in 3 takken: de alfa-, bèta- en gammawetenschappen.

Alfawetenschappen staan voor de studies die ingaan op alles wat door de menselijke geest is voortgebracht. Talen zijn daar een voorbeeld van, maar ook geschiedenis.

De bètawetenschappen zijn dus de wetenschappen die samenhangen met de natuurwetten, exacte berekeningen en logica.

Gammawetenschappen gaan over menselijk gedrag en de maatschappij. Denk aan de wetenschap van de psychologie.

Biologie en aardrijkskunde: wel of geen exacte vakken?

Of biologie en aardrijkskunde exacte vakken zijn, is niet eenduidig vastgesteld. Je kunt de definitie van exacte vakken breed maken, maar ook beperken tot een kleiner geheel.

Wanneer je uitgaat van de brede definitie, horen biologie en aardrijkskunde wel bij de exacte vakken. Dan worden namelijk alle natuurwetenschappen tot deze groep gerekend.

Binnen de meer beperkte definitie vallen biologie en aardrijkskunde echter niet binnen de exacte wetenschap. In Nederland gaat men over het algemeen uit van de brede definitie.

Profielkeuze en exacte vakken

Aan het eind van het derde jaar van de havo of het vwo is het tijd voor je profielkeuze. In welke profielen zijn de exacte vakken eigenlijk goed vertegenwoordigd?

Natuur en Techniek staat met stip op 1. Natuurkunde, wiskunde B en scheikunde zijn binnen dat profiel verplicht. Daarnaast kun je voor biologie, wiskunde D of informatica gaan.

Op de tweede plaats zetten we Natuur en Gezondheid. Dit profiel richt zich met name op milieu, gezondheid en chemie. Biologie en scheikunde zijn verplicht; natuurkunde en aardrijkskunde kun je kiezen als extra vak.

Hoewel Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij zich heel wat minder richten op de bètakant van de wetenschap, zit ook in die 2 profielen minimaal 1 exact vak verborgen: wiskunde.

Wanneer kies je voor exacte vakken?

Een exact profiel kies je bijvoorbeeld als je vervolgstudie daarom vraagt. Opleidingen als geneeskunde en tandheelkunde kom je niet binnen zonder een stevige exacte basis.

De kans is groot dat de exacte vakken je goed liggen als je interesse hebt in dit soort bètastudies. Je kunt bijvoorbeeld al een aardig staaltje logisch redeneren en met je wiskundeknobbel zit het ook wel goed.

Toch hoef je echt niet de nieuwe Einstein te zijn om voor een exact profiel of bèta-opleiding te gaan. Zolang je voldoende interesse en wilskracht hebt, kom je er wel. Bovendien leer je vaardigheden waar je de rest van je leven wat aan hebt, zoals logisch redeneren en nauwkeurig werken. Exacte vakken brengen je dus altijd verder!

Exacte vakken met WisMon

Als het jou maar niet lukt dat ene exacte vak te halen, kan WisMon je daarbij helpen. Hetzelfde geldt wanneer je profiel niet aansluit bij de toelatingseisen van de bèta-opleiding van jouw keuze.

Ons team bestaat volledig uit experts op het gebied van de exacte wetenschap.  Wij bieden een variatie aan bèta-gerichte cursussen die jou klaarstomen voor de afronding van dat ontbrekende vak. Zo kun je kiezen voor een wiskunde b cursus, cursus scheikunde, cursus natuurkunde of cursus biologie. Al deze cursussen worden zowel op havo- als op vwo-niveau aangeboden.

Het voordeel van een cursus bij WisMon is dat hij je voorbereidt op het CCVX-voortentamen of het toelatingsexamen van jouw vervolgopleiding. Ook ter voorbereiding op een staatsexamen zijn onze bètacursussen ideaal. Tijdens de cursus van jouw keuze wordt de volledige bovenbouwstof van het vak behandeld.

Lijkt je dat wat en wil je meer weten? Een volledig cursusoverzicht vind je hier.

Bèta is voor iedereen

Bèta is voor iedereen een verrijking. Ook voor jou. Of je er nu goed in bent of niet. De rest van je leven heb je wat aan de vaardigheden die je bij vakken als scheikunde, natuurkunde en wiskunde leert.

Kortom, waar wacht je nog op? Geef de exacte vakken de aandacht die ze verdienen!

Mis jij nog een bètavak?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Of wil je de volledige bovenbouwstof nog een keer doorlopen? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Persoonlijk advies nodig?

Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een (online) cursus er bij WisMon uitziet. Ga je meerdere vakken volgen en heb je hulp nodig bij het opstellen van een programma? Vraag dan persoonlijk advies aan!