<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Alles over het CCVX voortentamen!

Ontbreekt op jouw diploma een bètavak, waardoor je geen kans maakt op toelating tot de universiteit of hogeschool van jouw dromen? Het CCVX voortentamen biedt wellicht uitkomst!

Wat is het CCVX voortentamen?

Het CCVX voortentamen (ook wel CCVX tentamen genoemd) toetst de gehele bovenbouwstof van natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B of biologie op havo- of vwo-niveau. We noemen het een voortentamen, omdat je het examen aflegt vóórdat je met je studie start. De CCVX voortentamens zijn ontwikkeld door de Centrale Commissies Voortentamen. De X in de afkorting staat voor de verschillende vakken. Voor ieder bètavak bestaat een aparte commissie. Samen vormen deze commissies landelijke samenwerkingsverbanden van de Nederlandse universiteiten.

Een CCVX voortentamen test of jij voldoende kennis hebt van het door jou gekozen bètavak om toegelaten te worden tot je vervolgopleiding. Wanneer je slaagt voor je CCVX voortentamen, ontvang je een testimonium of deficiëntieverklaring. Die geeft je, in combinatie met je havo- of vwo-diploma, alsnog toegang tot de opleiding van jouw keuze.

Als je gezakt bent voor je havo- of vwo-examen is het behalen van het CCVX voortentamen niet voldoende voor toelating. Je hebt dan aanvullende deelcertificaten nodig die je via het staatsexamen kunt behalen.

Wat kun je verwachten bij een CCVX voortentamen?

Een CCVX voortentamen toetst één bètavak tegelijkertijd. Het examen bevat de complete bovenbouwstof voor het betreffende vak op havo- of vwo-niveau. Zowel de stof van de schoolexamens als die van het centraal examen komt er dus in terug. Het CCVX tentamen wordt volledig schriftelijk afgenomen en bevat géén mondeling of praktijkgedeelte.

Je kunt op verschillende momenten in het jaar op je vervolgopleiding instromen. Daarom kun je de CCVX voortentamens drie keer per jaar doen: in april, in juli en in november/december. Alle CCVX voortentamens worden in Utrecht afgenomen. Op de website van de CCVX vind je de exacte data en locaties.

Inschrijven voor een CCVX voortentamen kan tot 10 dagen voor het examen. Je betaalt € 91,- voor de inschrijving. Voor dit bedrag mag je één keer examen doen.

 

     

Wie erkent het CCVX voortentamen?

Binnen de Centrale Commissies Voortentamen werken veel universiteiten in Nederland samen. Daarom is het CCVX voortentamen één van de meest gangbare toelatingscertificaten voor vervolgopleidingen op wo-niveau.

Studies als geneeskunde, tandheelkunde en biomedische wetenschappen erkennen het testimonium in combinatie met jouw vwo-diploma. Hetzelfde geldt voor veel economische en technische wo-opleidingen. Ook veel Belgische, Duitse en Engelse universiteiten erkennen het CCVX testimonium. Steeds meer hbo-opleidingen in Nederland erkennen ook dit voortentamen op vwo-niveau. Het is ook mogelijk om het voortentamen op havo niveau af te leggen. Er zijn steeds meer hbo-opleidingen die het CCVX tentamen op havo-niveau accepteren. Deze variant wordt momenteel nog niet zo centraal geregeld als het tentamen op vwo-niveau. Veel hogescholen hebben hun eigen toelatingsprocedure. Sommige accepteren alleen het staatsexamen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afleggen van het juiste afsluitende examen. Informeer daarom altijd of jouw vervolgopleiding dit testimonium erkent voordat je je ervoor opgeeft. Dat doe je bij de studieadviseur van de opleiding.

Bereid je voor op een CCVX examen met Wismon

Wismon biedt cursussen en trainingen die je voorbereiden op een CCVX voortentamen. De voorbereidende cursussen sluiten altijd goed aan op de data waarop de examens worden afgenomen.

De cursussen wiskunde A/Bnatuurkundescheikunde en biologie behandelen de gehele bovenbouwstof en zijn gericht op het behalen van het CCVX voortentamen.

Alle praktische informatie op een rijtje

  • Per CCVX voortentamen wordt één bètavak getoetst;
  • De toets is volledig schriftelijk;
  • Alle bovenbouwstof van het betreffende vak komt aan bod;
  • De voortentamens worden drie keer (in april, juli en november) per jaar afgenomen;
  • Alle tentamens worden afgenomen in Utrecht. Dat geldt ook voor de tentamens op havo-niveau;
  • Actuele informatie vind je bij het CCVX;
  • WisMon geeft speciale cursussen en trainingen ter voorbereiding op je CCVX voortentamen.
Bekijk het cursusaanbod van WisMon

Je optimaal voorbereiden op het CCVX voortentamen?

Met onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie bereiden we je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze op een hbo of universiteit!

Persoonlijk advies nodig?

Wil jij meer weten over ons cursusaanbod? Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een cursus er bij WisMon uitziet, of vraag persoonlijk advies aan. Wij denken graag met je mee!