<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=589186577843514&ev=PageView&noscript=1" />
Skip to content

Wat is bèta?

In het onderwijs wordt nogal eens over bèta en bètavakken gesproken. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Waar staat bèta voor?

Als je deze vraag aan de Van Dale zou stellen, krijg je onder andere als antwoord dat bèta de tweede letter is van het Griekse alfabet. Leuk, maar daar word je nog niet veel wijzer van.

Waarover hebben docenten het dan als ze het over bètavakken hebben? Dat leggen we je in deze blog haarfijn uit.

Bèta op school

Wanneer in het onderwijs over bèta gesproken wordt, gaat het altijd over de exacte vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Bij exacte vakken is nagenoeg geen ruimte voor discussie. Althans, als het gaat om de antwoorden dan. Dat komt omdat deze vakken altijd uitgaan van precieze (exacte) berekeningen, modellen en experimenten.

In Nederland behoren niet alleen de 3 bovengenoemde vakken tot de bètavakken. Ook biologie en aardrijkskunde hebben hun plek gekregen in deze tak van wetenschap.

Alfa, bèta, gamma

Maar wat heeft die tweede letter van het Griekse alfabet dan te maken met exacte vakken? Het antwoord is simpel: de wetenschap kan worden onderverdeeld in 3 categorieën: de alfa-, de bèta en de gammawetenschappen.

De alfawetenschappen bestuderen de producten van het menselijk handelen. Denk bijvoorbeeld aan talen.

De bètawetenschappen houden zich enkel bezig met de niet-menselijke natuur. De nadruk ligt op exacte berekeningen en experimenten.

Als we het over gammawetenschappen hebben, gaat het vooral om het menselijk handelen zelf. Psychologie en sociologie zijn daar mooie voorbeelden van.

Bèta in de schoolprofielen

Na 3 leerjaren maak je op de havo of het vwo de keuze voor je profiel in de bovenbouw. Hoe de bètavakken verdeeld zijn in die profielen, zie je hier:

  • Als je kiest voor Natuur en Techniek, weet je dat het met de hoeveelheid bèta wel snor zit. Je krijgt dan namelijk sowieso natuurkunde, scheikunde en wiskunde B. Ook biologie of wiskunde D kun je nog toevoegen als keuzevak.
  • Binnen Natuur en Gezondheid zijn biologie en scheikunde verplichte vakken. Daarnaast kun je voor aardrijkskunde of natuurkunde gaan als extra vak.
  • Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij zijn wat minder bèta-georiënteerd. Toch komen daar wel degelijk bètavakken in terug; wiskunde is binnen beide profielen verplicht.
Wanneer ben je een ‘echte bèta’?

Soms hoor je mensen zeggen: “Zij is een echte bèta.” Dat is dan bijvoorbeeld iemand die een studie scheikunde, natuurkunde of wiskunde heeft gedaan. Of iemand die overwegend torenhoge cijfers haalt voor die vakken op school.

Maar wat maakt iemand dan een ‘echte bèta’? Met andere woorden: wanneer ben je goed in exacte vakken?

‘De’ bèta bestaat niet. Maar iemand die goed is in bètavakken, beschikt wel over een aantal eigenschappen. Over het algemeen zijn bèta’s goed in het analyseren van data en het ontwikkelen van ingewikkelde modellen. Ze overzien het geheel en leggen gemakkelijk verbanden tussen verschillende gegevens. Complexe wiskundige vraagstukken zijn geen enkel probleem voor hen.

Met dit soort kwaliteiten ben je natuurlijk in het voordeel als je besluit een bètastudie te gaan doen. Toch komen deze vaardigheden ook bij andere opleidingen goed van pas. Wat te denken van een studie psychologie of bedrijfskunde, waarbij je een kei moet zijn in verbanden leggen en analyseren? Een onderzoekende, nieuwsgierige aard komt natuurlijk altijd van pas.

WisMon: een gedegen bèta-basis

Wil jij meer bèta worden dan je al bent? Misschien omdat je moeite hebt met dat ene vak dat je nog nodig hebt om toegelaten te worden tot je vervolgstudie? Kijk dan eens naar de bèta-gerichte cursussen van WisMon. Onze vakdocenten zijn stuk voor stuk experts op het gebied van de exacte vakken.

Je kunt bijvoorbeeld een cursus wiskunde A en B doen, maar scheikunde, natuurkunde en biologie behoren ook tot de mogelijkheden. We bieden onze cursussen allemaal op havo- en vwo-niveau aan.

Al onze cursussen zijn zo getimed, dat ze een perfecte voorbereiding bieden op bijvoorbeeld een CCVX-voortentamen of staatsexamen. De volledige stof uit de bovenbouw passeert nog eens de revue. Uiteraard mag jij zoveel vragen stellen als je wilt!

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Check dan ons cursusoverzicht.

Met bèta ben je klaar voor de toekomst

Bèta is niet alleen leuk voor de cijfervreters onder ons. Welk beroep je ook gaat uitoefenen, een goede bèta-basis voegt iets toe. Je weet bijvoorbeeld hoe je analyseert, logisch redeneert en verbanden legt. Reken maar dat die vaardigheden regelmatig van pas komen!

Dus ook als je exacte vakken moeilijk vindt, loont het om ermee aan de slag te gaan. Bèta is voor iedereen, dus ook voor jou!

Mis jij nog een bètavak?

Heb jij één of meer bètavakken nodig om toegelaten te worden tot een hbo-opleiding of de universiteit? Of wil je de volledige bovenbouwstof nog een keer doorlopen? Onze cursussen wiskunde a, wiskunde b, natuurkunde, scheikunde of biologie behandelen de gehele bovenbouwstof. We bereiden je optimaal voor het halen van een deelcertificaat of het CCVX voortentamen. Zo kun je alsnog worden toegelaten tot jouw studie naar keuze!

Persoonlijk advies nodig?

Meld je dan aan voor een live-sessie waarin wordt uitgelegd hoe een (online) cursus er bij WisMon uitziet. Ga je meerdere vakken volgen en heb je hulp nodig bij het opstellen van een programma? Vraag dan persoonlijk advies aan!